Útržky úvah posledních dní

Sleduji tak události posledních dní, kterými se často zabývají blogy na iDnes i jinde. Ať se jedná o brexit, chování presidenta, nebo nadějí vkládané, či negující tyto naděje u nové presidentky Slovenska.

Zjistil jsem jednu věc. nemám potřebu se vyjadřovat k těmto dějům, které tak mnozí prožívají. Slováci mají, koho si zvolili, čas ukáže jak vše dopadne, brexit také nějak dopadne, není v mé moci něco v tomto směru ovlivnit a presidentem Zemanem jsem se přestal zabývat už dávno. Přečtu si, co kde řekl, koho urazil a víc nemám potřebu investovat energii, do komentování těch výše uvedených témat.

Stejně tak jsem postupně přestal komentovat články blogerů typu Kroupy, či Palkové. A dalších. Chtějí-li se prezentovat jak se presentují, pak jejich věc. Nakonec, lidé co se chlubí encyklopedickými znalostmi, případně opisují články z novin a nepokrytě se tím ještě holedbají, těm nemám opravdu důvod nijak v jejich konání bránit, či je komentovat.

Nemyslím si, že když lidé opustí víru a jdou jen za poznáním, samo ono poznání zlepší lidstvo nějak k lepšímu. Pokud by tomu tak bylo, pak všichni ti, co mají ono poznání, by nutně museli být lepší než jsou a vlastně by díky poznání, vzdělání odpadl nutně hřích. Tak nějak se domnívám, že pokud není ke vzdělání přidáno něco, co je i vertikální, nejen horizontální, něco, co je mimo tento svět, říká se tomu spiritualita, pak mají sice znalosti, ale ty samotné znalosti je lepšími nečiní.

Kříž je takovým symbolem, který přesně ukazuje tu důležitost propojení jak vertikálního, to směřujícího vzhůru a horizontálního, těch věcí světských, bez kterých není možné usilovat o ono stoupání výše. Nejsem nějaký zvláštní příznivec Václava Havla, ale byl jediným z českých presidentů, který splňoval, přes všechny své chyby, onen symbol, toho světského i spirituálního.

Vlastně všiml jsem si, že většina vědců, kteří měli víru a znalosti, vlastně dosáhli v onom poznání stupňů nejvyšších. Einstein, Planck, Pasteur, Faraday, Newton u nás třeba Grygar, byli lidé, jež měli ducha i vědomosti. Měli své chyby, trpěli různými omyly, ale byli mravní a byli si vědomi svých limitů. Což z nich učinilo opravdové majáky vědy. Znali mnohé, ale netrpěli vševědoucností, kterou občas trpí ti lidé s encyklopedickými znalostmi, které ovšem nesvedou dát do souvislosti.

Takže, kdybych si mohl přát presidenta, tak člověka, který má oba ty rozměry. Vertikální i horizontální. Předpokládám pochopitelně, že bude mít všechny lidské chyby. Nelze být bezchybný, ale je určitým a nutným procesem jisté utrpení, které plyne z nutnosti se poučit z vlastních chyb. Bez utrpení, nestability, nejistoty, není růst člověka. Jo jo.

Albert Einstein(1879- 1955) „Na celém světě je skutečně jen jediné místo, kde není ani stopa temna. Je to osobnost Ježíše Krista, v něm se před nás Bůh postavil nejzřetelněji.“ „Čím více prohlubuji vědu, tím víc věřím v Boha.“ „Nikdo nemůže číst Evangelia bez pocitu skutečné přítomnosti Ježíše. Jeho osobnost pulsuje v každém slovu.“ „Moje náboženství se zakládá na pokorném obdivu neomezeného vyššího Ducha, který se zjevuje v maličkých detailech, jaké jsme schopni zahlédnout našimi omezenými a slabými smysly. To hluboké emocionální přesvědčení o přítomnosti vyšší rozumné moci, která je zjevena v nepochopitelném vesmíru, formuje moji představu Boha.“

http://www.nedelnilisty.cz/index.php/svedectvi/842-verici-vedci-a-vyznamne-osobnosti