Monthly Archives: Únor 2011

Někdy se i muži svěří

V posledních letech je takovým zvykem, že muži chodí k porodu a potom pějí nadšené ódy na ten super zážitek.

Docela těžký včerejšek

Přišel jsem domu neskutečně utahaný. Tak jak jsem už dlouho nebyl. Nijak se mi to nezdálo, ale ta odpolední skupina mě vážně dostala.

Recidiva jako proces…prázdnota

V této části se nebudeme přímo zabývat recidivou, ale nezaviněnými psychickými stavy, které mohou nastat při vysazení drog, alkoholu, příkladně hazardní hry.

Recidiva jako proces

Tak od pondělí, kdy jsem měl komunitní program s pacienty na téma „Recidiva,” o procesu který předchází samotné recidivě, tak o procesu, jak recidivě předejít, přemýšlím jakým způsobem tohle téma nejl

Občas je i veselo

Jak mívám ve zvyku, když jdu spát před půlnocí, probudím se časně z rána. Před půlnocí jsem šel spát a probudil jsem se časně z rána.

Moudrosti jiných neškodí.

Vlastní rozchod představuje nutnost prostě zapomenout na tuto investici a odejít ze ztrátou.

Jeronym Klimeš. Partneři a rozchody