Profil

Jan Jílek je spisovatel

Jan Jílek vydal tři knihy. První kniha s názvem Chodec vyšla v amatérském nákladu jeho čtenářů a přátel. Druhou knihu s názvem Ze závislosti do nezávislosti vydal jako svůj pohled na závislost. Je určena především spoluzávislým, na které se Jílek ve své práci jako jeden z mála psychoterapeutů zaměřuje. Jeho třetí kniha Svobodní v Bolesti je o vztazích, o rozvodech a rozchodech. Všechny knihy spojuje Jílkův osobitý nadhled a najdete v nich také jeho osobní příběhy a zkušenosti. S osobním příběhem pracuje velmi rád a často. Další informace o jeho knihách, úryvky z nich najdete v sekci Knihy, Jan Jílek se také pravidelně věnuje psaní blogu. Své příběhy ze života, názory a postoje pravidelně zveřejňuje v sekci svého velmi živého blogu.

 

Jan Jílek je cestovatel

Jan Jílek je vášnivým cestovatelem. Procestoval většinu zemí Evropy, Kanadu, část Nového Zélandu. Každým rokem vyráží na svá PĚŠÍ putování a píše o nich.

Jan Jílek je lektor a kouč

Pracuje formou praktických nácviků komunikačních situací s klientem přímo v kurzu. Zážitek a zkušenost, které klient získává z těchto nácviků, pak Jílek používá jako jedinečný nástroj. Vlastní zážitek a zkušenost totiž klient nezapomene, přednesenou teorii o metodě, ano. Jan jílek nepřednáší teorie a nedoporučuje „správné“ návody a techniky komunikace, on je „ukazuje v nácviku“. Vede klienty k vlastnímu efektivnímu způsobu komunikace podle jejich možností. Učí klienty ovládat svoje emoce a reagovat přiměřeně situacím, orientovat se v konfliktech a zvládat je. Jílkovy praktické nácviky jsou vždy nejvýše hodnoceným faktorem jeho kurzů.
Originální technika práce Jana Jílka:
Jan Jílek všechny techniky, které učí, také sám ovládá, a naopak z vlastního komunikačního umění a zkušenosti při školení a tréninku zaměstnanců vlastně vychází. Spojení jeho zkušeností a jeho faktického umění komunikace v kombinaci s jeho svéráznou metodou práce s klienty ve skupinové terapii zajišťuje klientovi ryze praktickou, zážitkovou výuku s možností okamžité aplikace a „vyzkoušení metody“ přímo na místě v konfrontaci s Janem Jílkem a také nám zajišťuje vysokou návratnost klientely a její jasně deklarovanou spokojenost s výsledkem po skončení kurzu. Jinými slovy: Jan Jílek učí to co sám umí. Svůj způsob nepřekládá jako jediný a správný, právě naopak – vede klienta k jeho vlastnímu způsobu, podle jeho možností. Proto je také dobrým a trpělivým učitelem.

 

Jan Jílek je psychoterapeut

Právě Jílkovi zkušenosti s velmi zátěžovou a náročnou terapií závislých (které se dlouhodobě věnuje ve své soukromé praxi a částečně také v PL Bohnice), a jeho zkušenosti vycházející z této náročné terapie, vždy byly a stále jsou VELICE užitečným tréningovým ringem právě pro veřejnost a firemní zaměstnance. Díky této schopnosti se Jílek u standardně motivovaného klienta dokáže dostat dál než většina lektorů či psychoterapeutů. Jeho zkušenost s terapií závislých (a tedy s klienty z různých sociálních vrstev – od poslanců, přes podnikatele až k sociálně slabším) mu dávají v jeho práci s firemní klientelou velké možnosti a nadhled, kterých dovede v koučování a tréninku velmi efektivně využívat.

 

Jan Jílek a psychoterapie závislostí

Jan Jílek je ve své psychoterapeutické praxi terapie závislostí úspěšný a především prospěšný. Není zastáncem „příliš laskavého zacházení“ a vede klienty svým jedinečným způsobem k abstinenci. Abstinence, podle Jílka (narozdíl od jiných známých terapeutů závislosti) není cílem ale pouze cestou ke svobodě a nezávislosti. Známá kapacita v oblasti závislosti Dr. Skála, zakladatel záchytných stanic v ČR, nazval Jílka, v době kdy u něj Jílek studoval SOLITÉREM. Ve své práci klade Jílek velký důraz a zdůrazňuje NUTNOST terapie rodinných příslušníků závislých – tzv. „spoluzávislých“. Je také jedním z prvních (a mála) terapeutů, který se ve své soukromé praxi začal věnovat (a stále se intenzivně věnuje) terapii spoluzávislých. Spoluzávislí jsou, podle Jílka, díky závislosti svých nejbližších, velmi ohroženi. V současné době vede Jan Jílek v rámci své soukromé praxe 6 anonymních skupin, určené právě pro spoluzávislé, což lze v oblasti terapie závislosti, zde v ČR, považovat za fenomén.

 

Pracuje zejména v těchto oblastech:

 • Firemní i veřejné kurzy v oblasti – Zvládání zátěžových situací individuálně i skupinově
 • Firemní i veřejné kurzy v oblasti – Výuka a kursy asertivity individuálně i skupinově
 • Firemní i veřejné kurzy v oblasti – Komunikace profesionální i osobní
 • Firemní i veřejné kurzy – Mezilidské vztahy profesionální i osobní.
 • Psychoterapeutická praxe – Terapie závislosti a spoluzávislosti (alkohol, drogy, hráčství – dlouholetá praxe)

Vzdělání a praxe:

 • PPF (Pražská psychoterapeutická fakulta)
 • Šestiletý psychoterapeutický daseinanalytický výcvik ve skupinové terapii, logoterapie, SUR, akreditovaný výcvik v asertivitě, dvouletý seminář „lege artis“ ve skupinové terapii
 • Dlouholetá psychoterapeutická praxe v PL Bohnice – skupinová i individuální terapie závislosti.
 • Poradenství v oblasti drogové a alkoholické závislosti
 • Poradenství v problémech s patologickým hazardním hráčstvím
 • Dlouholetá praxe v práci se závislými a spoluzávislými formou skupinové terapie, poradenství pro rodinné příslušníky závislých