Nemám bohužel žádné zázračné vlastnosti

Volala mi včera neznámá paní, která se dotazovala, zda jsem psychotronik. Musel jsem ji zklamat. Nejsem, nijak se o psychotroniku nezajímám a nemám žádné zázračné vlastnosti.

Což je asi škoda, protože kdybych měl, mohl bych uzdravovat na dálku, umět telepaticky sdělovat a přijímat své nejtajnější myšlenky. Třeba krásným dámám. Ony by přijaly nějaký cudný návrh, nebo odmítly a nikdo by netušil, co vlastně proběhlo. Tedy pokud by nablízku byl nějaký další psychotronik.

Už mne lidé žádali o ledacos. Abych třeba zašel k nim domů, to se mi stalo pár let nazpět a provedl na jejím synovi exorcismus. Dáma byla pohledná, mladá a asi bych se domu od ní pozvat nechal. Ale ne z toho důvodu, že bych vyháněl z jejího syna ďábla, kterým byl podle jejího mínění posedlý. Navrhl jsem ji psychiatra a případně zajít za nějakým farářem, aby ji když tak poradil, kde má shánět toho pravého. Obojí odmítla.

Položil jsem telefon, shlédl, co nového FB, a hle narazil jsem na odkaz na stránku o biotronice. Žák pana Zezulky, Tomáš Pfeiffer nabízel na toto téma nově otevřený web. Dal jsem očko, abych zjistil, co nového od doby, kdy jsem všechny podobné materiály, knihy na jednom psychoterapeutickém semináři rozdal, tedy položil jsem je na stůl, bylo tam asi třicet lidí, většinou ženy, z nichž mnohé měly o tento fenomén zájem, knížky byly okamžitě rozebrány a já se od té chvíle až do včerejška o psychotroniku nezajímal.

Nedočetl jsem se celkem nic zvláštního, nic, co bych v nejrůznějších variantách New Age nečetl před těmi víc jak dvaceti lety. Obdivují bohatou slovní zásobu těch pisatelů. Většina má dar spřádat nejrůznější teorie jazykem, na jaký se já nikdy nevzmohu. To mě na těch lidech docela fascinuje, jak třeba dokáží mluvit o andělských sférách, do toho zařadit astrální bytosti a vytvořit teorii, která je mnohdy krásná, leč těžko ověřitelná.

Což mi nevadí, nijak tyhle teorie nekritizuji, protože ti lidé si dali práci, aby nám všem sdělili své poznání, kterému většinou rozumněji jen oni sami a jejich fan klub je bez jakýkoliv pochybností následuje. Pravda, jako zbožný katolík, také věřím z mrtvých vstání Ježíše Krista a na život po životě, jen ta biotronika a psychotronika, je na mě tak trochu silné kafe.

Já vím, že když jeden člověk druhého člověka vyslechne, porozumí mu, je empatický, že se ten vyslechnutý většinou dostane do lepší psychické a fyzické kondice. Ano mnohokrát jsem zažil situace, kdy jsem postrádal jakékoliv rozumné vysvětlení, leč se stalo něco, co bych mohl považovat za věc mezi nebem a zemí, ale nikdy jsem si netroufl ty události nějak interpretovat jinak, než se že staly.

Ale z jakého důvodu se staly, na taková jasně vymezená vysvětlení si netroufnu. Stejně jako nevím, co si myslí Pán Bůh, jak vidí svět a nemám potřebu druhým lidem sdělovat, proč si myslím, že se jim stalo, co se jim stalo. Dobrého i zlého. Jak už jsem řekl, vím, že se mnohdy dějí věci, ale z jakého důvodu, proč se tak děje, takové správné psychotronické vědomí jde kolem mne.

Držím se zásady, že interpretovat se má jen tehdy, když ten člověk o tu interpretaci stojí a je správná jen tehdy, když ji klient přijme. Pokud ji nepřijme, nevnucuji mu ji. Protože vnutit někomu svůj pohled na jeho život považuji za hrubost. A většinou za vyvolávání v tom člověku pocit viny.

On zná svůj život a ví, co kdy udělal, nebo neudělal. Já mu mohu nabídnout, jen svůj pohled na situaci, se kterou se mi svěřil a on řekne, v tom lepším případě: „Porozuměl jste mi,” nebo řekne, „takhle to nevidím.”

No nic, jsem se opět od psychotroniky dostal někam jinam. Ano myšlenky mají sílu, existuje něco, čemu se říká „sebenaplňující proroctví,” Tohle zná dost lidí, ale jak říkám, všechny ty teorie kolem toho všeho, jsou z mého hlediska jen teorie, která se mohou dotknout některých věcí, ale nemyslím, že jsou nějak vše vysvětlující. Jo jo.