Když zachraňovat, tak s rozumem

Dorazil jsem do Řeporyjí pěšky v pořádku a včas. I přes horko se mi šlo
pěkně. Skupiny jsme našel sice prořídlé, lidé jsou na dovolené, ale zdá se

Dorazil jsem do Řeporyjí pěšky v pořádku a včas. I přes horko se mi šlo
pěkně. Skupiny jsme našel sice prořídlé, lidé jsou na dovolené, ale zdá se
že v pořádku. Ještě než jsem vyrazil, volal mi jeden klient z úterní
skupiny, že jeden náš dlouholetý pacient a pak můj klient, který loni
přestal na skupinu chodit s tím, že má moc práce, se rozjel a pije jako
carský důstojník.

Prý mu psala jeho žena. Co že s tím? No, co s tím? Manželka pokud mi
zavolá, zkusíme společně najít nějakou cestu jako omezit dopady jeho pití na
rodinu a klient, který mi to oznamoval by se měl držet od toho dál!!!
Protože jak jsem ho poslouchal, vzalo ho to hodně. Vlastně byli oni dva
spoluzakladatelé skupiny, byli spolu v Bohnicích, mají k sobě dost silnou
vazbu, takže bych nerad viděl nějaké rizikové záchranářské práce.

Tohle je vždy, pro ty lidi, co jsou si blízko dost riziková situace.
Emoce jen planou, pocit odpovědnosti a vlastně i ten blízký vztah nutí lidi
dělat rizikové věci. V takovém případě radím klientům, necpat se někam a do
něčeho, co mě může zahltit, rozjet a tím ohrozit. Mnohdy pocit selhání je
pro mnohé natolik depresivní, že se rozhodnou „utišit” depresi
oblíbenou drogou. Čím je člověk blíž, tím je těžší unést zklamání ze selhání
druhého. I v tomhle je důležitá právě skupinová terapie závislosti, i z
tohoto důvodu se doporučuje třeba i závislým psychologům, psychiatrům práce
se závislými až po dost dlouhé stabilizační době. V řádu let, nikoliv
měsíců, nebo nedej Bože týdnů.

Znám několik závislých psychologů a psychiatrů, kteří nedali na tuhle
informaci, měli svůj „rozum” a svou pýchu a doplatili na
nedostatek rozumu a přemíru pýchy. Závislost není radno podceňovat. Musel
jsem se cíleně učit snášet zklamání, které jsme zažíval díky selhání svých
prvních pacientů, nosil jsme si tohle do výcviku i do supervise. Díky tomu
jsem se naučil udržet odstup. Emoční odstup. To neznamená, že je mi to
jedno, ale znamená to, že jsem si vědom svých možností, vím, že nenesu
odpovědnost za činy druhého, že v té chvíli, kdy jede v procesu recidivy, je
velmi těžké, téměř nemožné ho přesvědčit k nějaké rozumné akci.

Zde musí nastat nesmlouvavé odtržení, odtržení v rámci toho, jakého je
kdo schopen a ten člověk musí dostat jasnou informaci od své rodiny,
zaměstnavatele, přátel, že pokud bude pokračovat, oni vyvodí z jeho chování
důsledky. Sebelepší řeči, sebelepší přesvědčování se v tu chvíli míjí
účinkem. Ale účinkem se nemíjí právě ony pevně nastavené hranic, kdy na ně
recidivující naráží.

„Udělejte jen to čeho jste schopni, ale pokud to uděláte, a
budete držet lajnu, pak vaše jednání má třeba malý výsledek, jenže malý
výsledek je vždy lepší než žádný výsledek a dá se zvětšit.”

Rozpitý, rozfetovaný, rozehraný jedinec, nevidí, neslyší, nevnímá nic
jiného, než svoji drogu. Takže musí zakopnout, škobrtnout, upadnout, aby
začal vnímat. Potřebuje jednoduše sérii vnějších podnětů, které ho postupně
mají naději zastavit v jeho konání. Rodina má velkou páku v emoční oblasti,
totéž přátelé. Zdůraznit, že ho neopouštíme, ale jen že se od něj vzdalujeme
do doby, než zastaví své destruktivní chování. Chceme na něm aby se choval
jinak. Nepoužíváme slova jako: „Uvědom si!” Ale slova:
„Chci aby si sem nechodil v tomhle stavu, chi aby si přestal pít, chi
aby si přestal křičet, chci aby si přestal s tím či oním, co ohrožuje nejen
tebe, ale i mne! Dokud se budeš chovat takhle a takhle, udělám tohle a
tohle.”

Záměrně nepíši, co přesně, protože každý je v jiném vztahu, v jiné
blízkosti a má jiné možnosti. Jednotné recepty neexistují. Ale už bylo
řečeno, že pokud se rozhodnete udělat něco malého a máte pocit že navíc
nemáte, je to v pořádku. Jen to udělejte. Jinak se ještě můžete podívat na
seriál „Ze závislosti do nezávislosti” Pro příbuzné, kde je
problém s alkoholem, pak speciálně díl „Bezedná díra,” další
takový s podobnou tématikou. „Vzhůru do bezvědomí.” Nebo,
„Všichni jsou v debaklu.” Mohu ujistit zájemce, že jsem je
natočil podle svých bohatých spoluzávislostních i závislostních a
terapeutických zkušeností navrch. Tak všem potřebným v tomto směru držím
palce a kontakt na mě najdete, zde na mých stránkách.

Odkazy

Všichni
jsou v debaklu

Bezedná
díra

Vzhůru
do bezvědomí