Zavolej a budu mít radost

Když jsem skončil druhou část „Chatuji, chatuješ, chatujeme„ byl jsem připravený na odvetu, ze strany postižených. Odveta přišla. Hněv byl velký.

Když jsem skončil druhou část „Chatuji, chatuješ, chatujeme„ byl jsem připravený na odvetu, ze strany postižených. Odveta přišla. Hněv byl velký. Také hlavně za to, že jsem skutečně objevil celé odstavce okopírované z mých textů a použité jako součást prací na blogu oné uvedené uživatelky. Donutil jsem ji ke smazání těch textů pod pohrůžkou že učiním kroky, které povedou k sankcím za porušování autorského práva.

Vůbec nechápala, nebo nechtěla chápat, že si nelze jen tak zkopírovat něčí texty a pracovat používat je jako materiál k dokreslení svých názorů prezentovaných na svém blogu. Ale za své požadavky jsem jsem vystaven z jejího hlediska účinné dehonestaci za pomoci falešného screenu, který si ona uživatelka vyrobila. Nu nechť pokračuje, přesvědčila mě, že moje rozhodnutí ji znemožnit účast na komentování těchto blogů bylo správné. Pouze by rozeštvala diskutující, kteří se tu vyskytují. To opravdu nemám v úmyslu dopustit. Zcela záměrně neuvedu zde její webovou adresu, protože nemám potřebu ji dále zahanbovat. Nebo dělat reklamu vykrádačce textů. Je mi lhostejná kvalita a obsah jejích textu, pokud nepoužívá moje.

Sice tvrdí, že už nechodí na můj web, ale IP adresy hovoří zcela něco jiného. Je jednoduché si zjistit, kdo a odkud se přihlašuje a kolikrát. Měl jsem radost z toho, že jsem ji donutil ony texty smazat a budu si hlídat její oba blogy, které má a kde jsem objevil texty co zkopírovala i jinde. Zase není problém napsat část textu do vyhledávače a dřív nebo později se najde autor. Ona dáma zřejmě není natolik znalá práce s vyhledávačem, že neví, že stačí napsat slova nějaké písničky a pokud je na internetu umístěný její text vyhledávač jej najde. Tohle platí pro skoro jakýkoliv text. Chvíli to trvá, ale nakonec lze odhalit autora i vykrádače. Takže budu sledovat. Internet není tak anonymní, jak se někteří domnívají.

Mnozí lidé stejně jako ona dáma si prostě nedělají hlavu s tím, že používají něco, co není jejich. Právě z onoho pocitu beztrestnosti. Stejně jako mnozí lidé si nedělají hlavu s tím, že mají určitou moc, kterou získají společně s důvěrou svých klientů a zneužijí tuto moc ve svůj prospěch. Také z pocitu nepostižitelnosti. Jsou to zachránci, kteří napíši nabídku, která vypadá neodolatelně, nakonec se z toho vyklube jen způsob jak ovládat lidi, kteří mu svěří svá tajemství. Byl jsem na několik takových terapeutů jejich klienty upozorněn. Hlavně na jednoho.

Vadí mi lidé, kteří sexuálně zneužívají své klienty pod rouškou pomoci a vlastně navíc mají svůj program postavený jako neterapeutický, ačkoliv v něm prokazatelně terapeutické techniky používají . Otázka je ovšem k čemu? Nikoliv k tomu aby byli prospěšní druhým. Netajím se tím, že mám mladé, krásné ženy rád. Ovšem myslím si, že si jako terapeut musím vybrat. Peníze za terapii a sex zcela někde jinde, nebo terapii neprovozovat.

Možná si někdo řekne, proč nezveřejním jména. Je to z toho důvodu, že nemíním riskovat soudní spory. Informace, které mám, mám od lidí, kteří procházeli v minulosti temito kursy sebepoznání. Tito lidé nemají zájem o publicitu. Jsou jiné cesty jak na takové jedince upozornit.

Třeba tím, že napíši ve svém blogu, že pokud terapeut, terapeutka vám začne vykládat, že sex je nejlepší cesta jak dojít klidu, poznání, úzdravy tedy skrz sex s ním/ní pak platí heslo. Kdo uteče, vyhraje. Nikdy se nenechte přesvědčit, že sex terapeuta s klientem je terapeutická léčebná metoda. Je to vždy a jen pouhopouhé sprosté zneužití a na jeho konci je vaše silná citová závislost na onom člověku. Dopady na duši takto zneužívaného člověka jsou obrovské. Pár takových lidí jsem viděl. Byli na tom na konci „terapie” mnohem hůř než před ní. Bylo by lepší, kdyby toho člověka nikdy nepotkali.

Tohle platí, pro rodinné konstelace, stejně jako pro terapii závislosti. Či jiný druh terapie. Onen „terapeut” se zabývá právě rodinnými konstelacemi a byl jsem na něj upozorněn právě klientkami, které měl jako milenky. A zjistil jsem v této oblasti mnoho jiného, zajímavého.

Kdysi jsem dělal komunikační kurs, kam přišla dáma, jež byla v minulosti účastna několika těchto setkání v oblasti rodinných konstelací. To co vyprávěla mě utvrdilo v tom, že se v této oblasti pohybuje několik bezohledných jedinců, kteří byli napřed klienty a později si na základě odkoukaných technik zavedli vlastní praxi. Ona dáma napřed velmi propagovala tuhle metodu, ale posléze postupně z ní vylézala skutečnost. Jeden takový kurs, vedla, jak se později ukázalo,bývalá klientka jež se zúčastnila asi dvou seancí a založila si na to konto praxi.

Dopady byly příšerné. Aby bylo jasné, proti samotné metodě, toho celkem moc nemám. Nijak zvlášť ji neznám. Jen mě baví podobný trik, který používají stejně jako mnozí lektoři rodinných konstelací jako lektoři holotropního dýchání. Slibují rychlé poznání, rychlé uzdravení. Lidé v nouzi se chytají mnohého, co dává alespoň jakousi naději. A mnozí lidé této nouze bez jakýchkoliv skrupulí využijí.

Možná, že tato metoda v rukou lidí, kteří projdou řádným výcvikem, jsou pod supervizí, přesně řeknou po co jde, může mít zajímavé výsledky.Ovšem pokud se vydává jako metoda zázračná, tak už z toho titulu bych byl opatrný. Už jsem prošel během více než dvaceti let mnohým výcvikem, osvědčeními bych si mohl vytapetovat stěnu, ale ani u jedné z metod v nichž jsem vycvičen, bych si netroufl říci, že je snadná, rychlá a bez námahy.

Naopak, všechny vyžadují trpělivost, čas a jistý druh vytrvalosti. Pak se lze dopídit přijatelného výsledku. Ale nechat někoho odejít po absolvování sezení plného terapeutických technik, intenzivně působící na duševní stav člověka s tím, že ji neuzavřu, nedokončím a nechám vše otevřené a vlastně spoléhám na to, že si klient zaplatil jen techniku a nikoliv proces, pak je to podvod. Tito lidé se málokdy řídí zásadou, hlavně nepoškodit, ale zásadou, hlavně vydělat.

Nerad poskytuji informace mailem a nebo telefonem. Především v situaci, kdy nevím zda toho člověka někdy uvidím. Pokud jsem to udělal, pak většinou jsem z toho neměl nijak zvlášť dobrý pocit a jak už zde proběhlo s jednou pisatelkou, která nechtěla přijít a chtěla jen potvrzení o tom, že správně jedná. Potvrzení nedostala, jen informaci o svém jednání, pak zapřela že nějakou dostala a nebylo to nic hezkého. Jsem skeptický k terapii mailem.

Včera jsem natáčel další díl pořadu „Rodina, škola a já.” Na téma Návrat nevěrné ženy, která prohlédla a zjistila, že táta dětí je jen jeden a milující muž není každý. Uvidím jak dopadne sestříhání. Mě ten příběh vyhovoval, jeden podobný případ jsem zde popsal. Rád jsem se viděl se Šárkou, která se vrátila k muži i když za jiných okolností, než bylo v onom příběhu. Známe se dlouho a jsem rád, že přijala mé pozvání do pořadu a ledacos řekla. Chce to jistou míru odvahy.

Ale zase na druhou stranu vrátit se k manželovi, kterého miluje, není nic nemravného ani hloupého. Což bohužel někteří naši společní známí, hned nemohli pochopit. Třeba časem jim to dojde, pochopí, že Šárka neudělala nic proti nim, i když si šla svojí cestou a nedala na jejich doporučení a zvednou telefon a zavolají ji. Má je ráda a trápí se tím. Pokud by to udělali, měl bych radost.