Vývoj a rozvoj, nikoliv boj

Jak tak běžela debata o boji a síle pod minulým blogem, říkal jsem si, že jsem o podobném tématu psal ve své zelené knize, jak říkám knížce „Ze závislosti do nezávislosti.” Psal jsem o tom, že nevedu

Jak tak běžela debata o boji a síle pod minulým blogem, říkal jsem si, že jsem o podobném tématu psal ve své zelené knize, jak říkám knížce „Ze závislosti do nezávislosti.” Psal jsem o tom, že nevedu boj proti drogám, alkoholu, ani proti lidem. Zvládnutí závislosti jsem nikdy nevnímal jako boj, stejně jako zvládnutí toho či onoho. Prostě válečník jsem jen někdy, někde a jen tehdy, když poslední prostředky jsou vyčerpány. Jsem-li nemocný, nechávám svůj imunitní systém, aby si našel prostředky, jak se s nemocí vyrovnat, nestačí-li na to, beru léky, praktikuji léčebné techniky.

Jedna věc je překonávat překážky, což okamžitě se někteří toho termínu chytnou, ale pokud si vzpomínám například na tréninkovou opičí dráhu na vojně, tu jsem přelézal, přeskakoval , plížil se pod dráty, ale rozhodně jsem s ní nebojoval. Dumal jsem, jak se co nejlépe a nejlehčeji s minimálním výdejem energie přes ní dostat. Když už jsem přes ní musel. Pokud v životě narazím na obtíže, nepraktikuji metodu, „když něco nejde, jdi na to silou a rozbij to, a pokud to ještě nejde, jdi na to ještě větší silou a ještě víc to rozbij.”

Jako jsem nebojoval se svou závislostí, stejně tak nebojuji se svou agresí. Smířil jsem se s mnohými věci, snažím se jim rozumět, ne vždy se mi to daří. Ale o boji se sebou samým bych nikdy nemluvil. Jestli někdo považuje trénink sebeovládání za boj, pak zřejmě nemá dost jiných výrazů pro postupné sebepoznávání, sebeovládání. I když musí překonávat sebe sama, ani zde bych nemluvil o boji, ale o sebepřekonávání, vedoucí k sebeovládání. Překonávat, jak už jsem řekl, znamená, hledat nejschůdnější cestu, která vede bezpečně k cíli.

Usilovat v mém pojetí usilování znamená používat cíleně energii v usilování o dosažení cíle. Například při chůzi, pokud umíte cíleně relaxovat některé tělesné partie dosahujete vyššího výkonu. Ona relaxace, kdy nebojujete, ale relaxujete, vám umožní ještě jinou činnost při chůzi. Například přemýšlení. Dobře a daleko jít, znamená umět si vybrat boty, ošetřit nohy, mít dostatek prostředků pro doplňování energie, umět odpočívat, odpoutávat mysl od únavy. Kdo chce bojovat s cestou, počasím, lidmi na cestě, daleko nedojde. Vyčerpá se zbytečnou činností. Tu činnost nazývám„Boj o vítězství.” V momentě, kdy se stane něčím cílem vítězství nad něčím a nebo někým, soustředění se přenese na cíl, nikoliv na konání.

Karmanový zákon říká: Máš právo pouze na činy, nikdy však na jejich plody. Plody činů nesmějí být pro tebe pohnutkou, avšak neulpívej ani na nečinnosti. Tento pro mnohé nesrozumitelný text z Bhagavatgity říká jinými slovy. Dělej svoji práci jak nejlíp umíš, nestarej se, co z toho bude. Pokud ji uděláš s největší pečlivostí, soustředíš se jen na ni, pak zjistíš, že víc už nemusíš. Konkurence je právě pro mne zajímavá v tom, že mě učí se dívat, jak to dělá konkurence, učí mě dobrému a učí mě se vyvarovat chyb, které dělá konkurence.

To je podstatou soutěže. Udělat to lépe, než konkurence. Lépe prodat, nabídnout za stejné peníze víc než konkurence. V tom je podstata soutěže. Soutěžící nejsou nepřátelé, kteřé nesmím pustit na dosah. Naopak, čím blíž budu svým soupeřům, tím více uvidím, jak dobře dělají to, v čem jsem pozadu. Nemusím ji zabíjet, zapalovat ji domy, kanceláře, auta. Konkurence v soutěži tvoří, nikoliv boří.

Bojovnící vedou války, aby v nich nepřítele porazili, eliminovali, tak aby je už neohrožovali. Soutěžící si své soupeře pěstují, udržují je v pozici ctěných lidí. Žena, která dokáže zdůraznit své přednosti, svou konkurentku prostě nezabije svými přednostmi, ale pouze jen předčí, stejně tak muž, který v konkurenci mužů se prosadí, Kdo nad jiné silný a odvážný je. Toho vůdcem zovem. Ten mezeru v zákoně, vyplní rázným svým slovem. Jak říká Kipling o vůdcích vlčí smečky. Vůdce své vlky nezabíjí, on je řídí při lovu tak, aby smečka neměla hlad, aby všichni plnili své povinnosti. Samice vychovaly mláďata a vůdce v případě ohrožení s dalšími vlky bojuje za smečku. Muž, který jiné muže předčí, svou inteligencí, statečností, odvahou nemusí ani bojovat. Aby byl vůdcem. Dokud tyto vlastnosti projevuje, nemusí být nejsilnější, největší, nemusí bojovat a přesto se mu mnozí muži podřídí. Bez boje.

V partnerském vztahu každý boj končí katastrofou vztahu. V pracovním vztahu každý boj končí katastrofou firmy. V konkurenční soutěži, pokud to přestane být soutěž a stane se z toho boj, končí vše katastrofou. Rozvaliny, mrtvoly, obrazně i doslova. Totéž v politické soutěži. Tam, kde jsou ovládající a ovládaní, vítězové a poražení, není nikdy klid, není tam radost, není tam užitečný efekt. Není čas na vymýšlení nových věcí, je jen čas na pokus o přežití.

Totiž i vítězové se musejí bát reakce poražených. Na tomto principu stojí vendeta. Každý, kdo zahájí boj se sousedním kmenem, rodem, rodinou, musí počítat s tím, že pokud nevyhladí své nepřátele do posledního a nezbyde nikdo z nich naživu, je ve stálem ohrožení. On, jeho rod, rodina. Vždy se najde někdo v okruhu poražených, kdo v rámci cti, odplaty a spravedlnosti, zvedne prapor, nebo jiný symbol a a pokusí se najít možnost jak zabít kohokoliv z vítězů. Především vždy hlavu rodiny.

Každý kdo zvítězil v takovém boji, musí připravovat další válku, další obranu, jejímž jediným výsledkem jsou jen menší či větší hromady mrtvol. Protože jen málokdo se nechá zabít beztrestně a bez obrany. I sebe lepé vyzbrojeným útočníkům hrozí smrt. Nejsou války bez mrtvých.

Takže místo boj se závislostí, trénink života ve střízlivosti a abstinenci. Místo boj na slunci v rodinném vztahu, spolupráce na umytí oken, aby slunce svítilo na všechny co nejvíc. Místo zničení konkurence, práce na přednostech produktu tak, aby byl co nejvíc dostupný a prodejný. V momentě, kdy postavíte jednu restauraci vedle druhé, která měla do té doby monopol, prospějete svému okolí. Prospějete minimálně tím, že musíte nabídnou lepší kvalitu jídla nápojů a jejich ceny, plus kvalitu obsluhy.

Navíc konkurence znamená možnost větší změny díky tlaku na váš osobní přístup, změny k osobnímu prospěchu. Dáma, která soutěží o muže, více o sebe pečuje. Její péče prospívá především ji i přesto, že v soutěži o onoho muže neuspěje, ale rozšíří se její možnost oslovit i jiné muže.

Primitivní darwinismus, který někteří hlásají znamenán v jejich pojetí, že přežívají jen silní. Omyl, přežívají ti, kteří nemusí být silní, ale jsou schopni se přizpůsobit, najít jiné možnosti, jsou adaptabilní a přitom ani tesák nevycení a spár nezatnou do protivníka. Jsou schopni vývoje, založeném na přizpůsobení, využití do té doby jim neznámých možností, ale pod tlakem událostí jimi objevených.

Vydělávám víc, než někteří moji kolegové. Nikoliv proto, že bych je porazil, bojoval s nimi, ale jen proto že jsem našel víc možnosti, využil je, místo toho abych s kolegy bojoval. Bojoval třeba o to, kdo dělá tu správnou terapii. Tohoto boje jsem se vzdal před dávnými a dávnými lety. Dělám věci jak nejlépe umím, snažím se soustředit na výkon a prospěšnost své terapie a výsledky se dostavují v podobě vyššího příjmu. Mám díky svému přístupu svůj podíl na trhu. Bez boje. 🙂