Ráže 7.62

Přečetl jsem si vyjádření patera Halíka, kterého mám tu čest znát osobně, jehož si vážím jako kněze, filozofa a terapeuta. Zaujal mě jeho názor i postoj.

Přečetl jsem si vyjádření patera Halíka, kterého mám tu čest znát osobně, jehož si vážím jako kněze, filozofa a terapeuta. Zaujal mě jeho názor i postoj. Ano některé karikatury uráží hodnoty, jichž si mnozí z nás bereme za své. Doba je vypjatá, mrtví jsou mrtví. Ti nejdou oddiskutovat. Ano souhlasím s ním, že jsou hodnoty, které není radno zlehčovat, ale rozhodně víra v ty hodnoty nikoho neopravňují nikoho vzít samopal do ruky a léčit urážky ráží 7,62.

Halík jako křesťan a kněz hluboké víry je ochoten prospět každému, o kom má pocit, že prospět potřebuje. Znám mnoho pokorných kněží i terapeutů, kteří jsou ochotni nastavit levou, když dostane na pravou. Nejsem kněz, jen prostý věřící a terapeut Nepatřím mezi ty pokorné, protože nevěřím, že tím, že nastavím i levou, prospěji tomu, kdo mne udeřil. Možná projevím pokoru, ale rozhodně nenapravím hříšníka.

Nechci nikoho uvádět na víru pravou. Jako křesťan mám hlásat |Evangelium, tak činím, ale způsobem, který mi přijde efektivní a nenásilný. Nemám potřebu někoho nutit do své víry. Stejně tak nechci, aby mě kterýkoliv muslim, buddhista, hindista, nutil do své víry. Chci občanskou společnost, nikoliv vládu náboženských formací. „Co je císařovo, dejte císaři, co je Božího, dejte Bohu!” Říká Kristus.

Nepřeji si aby v zemi, která je tisíc let křesťanská byl vládnoucím náboženstvím Islám. Náboženství, jehož členové, jež ty ostatní, co věří jinak a v něco jiného, mají za podřadné. Usuzuji tak z jejich prohlášení, ač Korán neznám. Nepřeji si žít pod právem Šaria. Nechci ani imigranty, kteří mají pocit, že jsme-li bohatí, bohatí z jejich hlediska, máme povinnost se o ně postarat. Nemáme!!! Můžeme je přijmout, za předpokladu, že s námi jsou ochotni snášet, tu samou tíhu života, co snášíme my. Nic víc, nic méně. A dodržovat zákon.

Jsem pro takový zákon, který se postará o opravdu neschopné, ale ti ostatní, kteří takříkajíc nemají tolik štěstí jako jiní, aby o své menší štěstí mohli usilovat sami, bez pomoci dalších. Hlady zřejmě umírat nebudou, zima jim také nebude. Nebudou-li se chtít imigranti zařadit do naší společnosti, mají možnost jít tam, kde jim bude lépe. Podle jejich pravidel a podle jejich představ.

Myslím si, že ke svobodné společnosti patří libovolné náboženství, libovolná dekadence, ale rozhodně k ní nepatří náboženství, které svůj nesouhlas s onou dekadencí, vyjadřuje dávkou ze samopalu do bezbranných lidí.

Svobodná společnost a náboženství šířené samopalem nejdou dohromady. To není žádná fantazie, ale realita postřílených a podřezaných „nevěřících.”. V tomhle směru si myslím, že se pater Halík prostě mýlí. Evropa, neřku-li Česká republika není nikomu v tomto směru ani morálně nic dlužná. Tím méně povinná.