Odpouštím, ale naivitou netrpím.

Přemýšlím – li o odpuštění  musím napřed říci, co si pod tím pojmem představuji. V.

Přemýšlím – li o odpuštění  musím napřed říci, co si pod tím pojmem představuji. V. Katolické církvi jejiž jsem členem se hříšník, tím se se myslí člověk, který se provinil proti pravidlům se musí ze svého provinění vyznat, litovat ho, pokusit se o nápravu, je-li v jeho silách a potom teprve je mu uděleno rozhřešení, které zároveň znamená i odpuštění. Vyznávajíci se z hříchu je propuštěn se slovy: „Jdi v pokoji, hříchy tvé se ti odpouštějí.“

 

Odpuštění jak vidno předchází nějaký čin. Omluva, náprava, lítost. Jinými slovy, změna chování. Jestliže hříšník tohle vše neučiní, odpuštění nedojde. Samozřejmě mohu odpustit i bez změny chování jako jsem učinil v případe svoji ženy Petry. Smířil jsem se ze skutečnosti, že se nezmění. Stejně tak pokud Jiřina stáhne knihy z prodeje zastaví inzerci, pak budu mít za to, že udělala dost abych nemusel pokracovat v dalších krocích. Někdy chci aby se lidé omluvili, někdy ne.

Pokud ze mě někdo vyláká peníze na zařízení nejaké peníze a nesplní svůj závazek pak minimálně chci aby peníze vrátil. Učiní – li tak, považuji celou záležitost za vyřizenou. Další kroky nepodniknu. To že nepodniknu nic proti němu ještě neznamená ze mu znovu bezmezně uvěřím a aby měl opravdu pocit odpuštění, proto mu svěřím ještě více peněz. Odpustit  neznamená být hloupý. A jednat proti svým zájmům.

Má – li kdokoliv pocit, že mám povinnost nechat věcem volný prǔběh a tím dát najevo jakousi míru odpuštění, může si myslet že je to správné chování . Je rozdíl žít s pocitem hořkosti a s tím, že tomu druhému nehodlám odpustit. Pocitu hořkosti se mnohdy zbavíme odpuštěním v to případě že jsme o odpuštění požádáni. Někdy tím, že necháme věci tak jak jsou, porozumime motivům toho druhého. Porozumění ještě ovšem neznamená souhlas s chováním toho druhého.

Odpustil jsem všem svým láskám, když mne opustily. Odpustil protože jsem časem porozuměl. Ale ani k jedné se nevrátil. Odpustil jsem všem co mě poškodili. Odpustil, ale už jsem jim nedal příležitost aby měli možnost mě poškodit znovu. V zájmu svého bezpečí si je držím na bezpečnou vzdálenost. Jsem opatrný.