Nejsme jim nic dlužni

Přečetl jsem si blog co se to děje a kam to povede? na aktualne.cz od pana Horváta.

Přečetl jsem si blog co se to děje a kam to povede? na aktualne.cz od pana Horváta. Je to můj krajan z mého rodného města a zdá se že ona rodina Horvátová, která měla v Děčíně na cikanskou rodinu poměrně slušnou pověst, dokázala ze svého středu vyprodukovat člověka, který se umí vyjádřit. Blog ma slušný styl, pouze obsah je mírně zavádějící.

Aby bylo jasno, nepřeji si žádné lynče nebo pogromy na kohokoliv. Jenže problém je v jedné věci. Pokud je jedna skupina občanů systematicky zvýhodňována, většinou se začne chovat jako „šlechta. “

Jenže šlechta měla ve svém kodexu nejen právo vládnout, ale ochraňovat své poddané. Feudalismus skončil a naši cikánští spoluobčané musí pochopit jedno. Nejsme jim nic dlužni a nemáme povinnost je ani živit ani se dát od nich terorizovat.

Pokud nabyli tohoto dojmu, zřejmě jako kdysi v dobách nevolnictví, když svévole některých šlechticů překročila všechny meze, muselo jbýt pár šlechticů pověšeno rozbouřeným davem nevolníků. Sice pak následovaly represe, jenže většina jiných šlechticů si dávala pozor aby nepřekročilo míru. Neboť než by vojsko přišlo ukončit další rebelii, už by viseli na stromech.

Obavám se, že pan Horvát s vyhrůžkami o ochraně cikánů vlastními cikánskými milicemi, jen pobouřil mnohé, kteří mají děti, nebo těhotné ženy. Pár dalších takovych excesů jako v Novém Boru, Duchcově, nebo v Českých Budějovicích a skutečně mnozí z většiny v zoufalství a strachu vezmou spravedlnost do rukou zcela neohlášeně, spontánně a opravdu bude zle.

Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. I v těch poklidných Čechách, Moravě a Slezku, kde pogromy nebyly (a já doufám, že ani nebudou) zvykem by se mohlo stát, že davu dojde trpělivost, politická a multikulturální korektnost.

Chápat a být empatický je nutné, leč ani jedno nelze do nekonečna. V Budějovicich, Duchcově, Šluknově a jinde zatím vždy policie stačila ochránit tu menšinu, tedy i ty nevinné. Naštěstí. Ale zdá se, že cikanská menšina z toho zatím žádný závěer nevyvodila a chování nezměnila.

Zatím nám různí rádoby vzdělanci káží o korektnosti, nerasistickém pohledu na menšiny. Zatím jim ještě mnozí naslouchají. Otazkou je jak dlouho.?

Obávám se ovšem, že jednoho dne proti těm menšinám nebude ani tak státní moc, ale rozhněvaná většinová veřejnost. Žádní náckové, žadní rasisté, ale obyčejní lidé bojící se o sebe, své děti, nebo staré lidi. Lidé, kteří svými daněmi živí doslova a do písmene většinu cikánské populace. Jak už jsem napsal. Nejsme cikánům nic dlužni a prokazujeme jim laskavost.