Milosrdenství chci…

Nechci psát žádná mravní naučení, ani diskutovat na téma Vánoc. Pro mne jsou prostě Vánoce tím, co pro každého křesťana. Oslavou narození Ježíše Krista. Našeho Pána a Spasitele.

Jiného nemám, jiného nehledám a jak praví Písmo:

Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském. „Nekonečně milosrdný“ (Ef 2,4) 

Tedy: Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle na zemi. Amen!