Kvalita diskuse

Pokaždé, když čtu „duchaplné” komentáře tohoto typu:

Všechno jakoby ke mě doputovalo samo. Všechno ne pane Jílek.Kvalitní vztahy se Vám vyhýbají.Holt nemůžete mít fšechno :-))))

Pokaždé, když čtu „duchaplné” komentáře tohoto typu:

Všechno jakoby ke mě doputovalo samo. Všechno ne pane Jílek.Kvalitní vztahy se Vám vyhýbají.Holt nemůžete mít fšechno :-))))
případně v takovémto znění:

No já zírám, že bys na stará kolena přecejen už konečně dozrál a nehrnul se do nezralých vztahů?? ANONYM

usmívám se, protože ti lidé jen neumí v diskusi používat pojmy. Rád bych je upozornil na jednu věc. Jablka jsou různé chuti, barvy a vůně, různého stupně zralosti.Tím pádem jisté míry kvality. Dají se jíst nezralá, na míře kvality svojí nezralostí neztrácí, pouze jsou pro někoho více či méně chutná.Jednoduše řečeno, aby to pochopili i ti, kteří komentují, diskutují výše uvedeným způsobem. Jablko zůstává na určitém stupni kvality i přes svou nezralost. Jen jeho chuť je pro různé lidi, různě přijatelná. Jsou lidé, pro které jsou nezralá jablka tou pravou pochoutkou. O tom jaká jablka jsou pro mne pochoutkou rozhoduje jen má volba a můj pocit.

Stejně tak jsou lidé, kteří jsou určité míry inteligence, vtipu, fantazie, s velkou slovní zásobou a různým stupně schopnosti určité společenské spolupráce.Jsou to lidé s různým stupněm vzdělání, schopností, různou společenskou mírou dovedností. O tom jaká je míra kvality jejich vztahů, nerozhoduje jejich okolí, ale osobní prožívání těch lidí, kteří jsou v tom vztahu. Jak přijatelné, výhodné či nevýhodné pro ně samé jsou jejich vztahy, záleží na míře jejich požadavků na druhé lidi, se kterými jsou ve vztahu. Navíc záleží na dohodě mezi nimi samými, kdy oni sami mezi sebou určí míru závazků jednoho k druhému a tím vlastně vytvoří rámec toho vztahu.

Tohle co jsem uvedl, je asertivní způsob komunikace. Vidění světa. Pokud někdo mi v komentářích opakovaně předkládá svá tvrzení o kvalitě mých vztahů, zralosti mých vztahů, staví se do role soudce a dostane se mu pouze jednoho. Budu ho mazat, nebudu s ním diskutovat. Nemusí se mu líbit mé počínání, to na něm ani nechci, nemám potřebu mu určovat jeho způsob prožívání, pouze jen se jeho komentáře nebudou objevovat pod mými blogy. Pokud odmítnou v diskusi vysvětlit pojmy, které používají k označení různého způsobu chování, například pojem: „…tvé nafouklé ego…” začnou se odvolávat na to, že se mnou nepodepsali smlouvu o tom, že mi budou něco vysvětlovat a navrhovat mi, abych si ony pojmy našel na Google pak musí vědět, že ani já s nimi nepodepsal smlouvu, že s nimi budu diskutovat podle jejich představ a způsobem, jaký používají oni. Jednoduše s nimi diskusi ukončím, už výše uvedeným způsobem.

Jak už bylo řečeno, je-li pro mne něco přijatelné, chutné, kvalitní, o tom rozhoduje míra mého prožívání. Nemám důvod někomu vnucovat způsob mých vztahů, nemusí být pro něj výhodné, ale nenechám si namluvit od kohokoliv, že nejsou dost kvalitní, pokud je on neshledal kvalitními. To mě ani „nepoškádlí.” ani neurazí, pouze jen ztratí možnost vést se mnou diskusi. Je-li pro něj výhodná tahle situace, si rozhodne zřejmě sám. Pokud je, bude se snažit v něm pokračovat, není-li bude muset hledat možnosti, jak toho dosáhnout. Bude věnovat mé osobě zvýšené úsilí, nebo toho zanechat, případně změnit způsob chování a vyjadřování. Ovšem za předpokladu, že chce se mnou diskutovat.

Ptal se mě v jednom komentáři někdo, zda a jak se asertivní lidé domluví. Vždy odpovídám. Domluví.Domluví mnohem snadněji, než neasertivní. Oni si totiž ti asertivní dokáží sdělit, co chtějí, co potřebují a zda budou, či nebudou akceptovat požadavek druhé strany na určitý způsob chování, vyjadřování. Dokonce jsou schopni přesně popsat jaké chování je pro ně přijatelné, případně udělat kompromis pro obě strany výhodný. A jsou schopni přesně popsat a trvat na tom jaké chování je pro ně přijatelné a jaké zcela nepřijatelné a dokáží odmítnout nepřijatelné chování druhé strany bez pocitu viny a odpovědnosti za ty druhé. Jo jo.

PS: tohle je trochu jen malý dodatek k tomu, co jsem psal minulý týden, a co se odehrává na jiném mém blogu. Myslím, že trochu asertivity v praxi neškodí.