Jako člen obce…

V předposledním blogu jsem se zabýval lidmi, kteří v klidu, ač nemocní, kouří, pijí alkohol někteří dokonce berou i drogy.

V předposledním blogu jsem se zabýval lidmi, kteří v klidu, ač nemocní, kouří, pijí alkohol někteří dokonce berou i drogy. Zažil jsem pacienta, co byl po transplantaci srdce a byl na léčení závislosti na heroinu třikrát. Po jeho třetím odchodu jsem ho ztratil z očí, ale pochybuji, jak jsem jej poznal, že by něco ve na svém životním stylu změnil.

Tito lidé, mladí staří jsou nemocní, klidně dál zneužívají drog a vyžadují všemožnou péči a podporu již občas se nedostává na ty, co ji opravdu nezneužívají, snaží se udržet v kondici a zdraví, leč osud je občas proti nim. Třeba z dědičných důvodů.

Dostalo se mi z několika stran informace, že bych se měl podívat na sebe, na svůj minulý způsob života a pamatovat si, že jsem pět a dvaceti lety života abstinence nic neodčinil a za své potíže se srdcem si můžu sám a měl bych tedy sklapnout a hledět si svého. Poznamenám jen tak mimochodem, že by si ti lidé měli skutečně přečíst ten blog ještě jednou. Nemíním na něm nic měnit.

Tedy na svém požadavku, že ti co do sebe lijí kořalku, píchají si heroin, nebo kouří čtyřicet denně a mají potíže s dechem a srdcem, by měli vážně uvažovat o tom, že ukrádají těm, co když nic jiného, tak před lety změnili způsob života, stejně jako já, oni stejně jako já přestali být na obtíž svému okolí svým obtížným chováním, plus někteří, a to si klidně troufnu tvrdit životem na finanční účet svého okolí.

Je mi jasné, že potrefené husy, bud bouří v mailech, nebo v blozích, protože se jich dotýka, a celkem přesně, můj požadavek. Pokud si tím vším svinstvem, dál i přesto, že jsi nemocný ničíš zdraví, pak plať a nežij na úkor druhých! Myslím, že je to zcela oprávněný požadavek. Přestože jsem ten, který kdysi žil způsobem, jež nevyhovoval ani mě, ani mému okolí. Jenže to bylo kdysi, před mnoha a mnoha lety.

Na rozdíl od těch, kteří ve způsobu života pokračují. Já stejně jako mnozí další. Nejen, že jsme přestali z něčím škodlivým, pro sebe ale ještě aktivně se snažili, a nadále snažíme, udržet sebe v kondici, stravou, pohybem, relaxačními technikami. Jednoduše životním stylem, který nám umožňoval a umožnuje pokud je v našich genetických možnostech sebe sama udržet na odpovídající úrovní. My všichni, co se chováme tímhle způsobem, nemáme žádnou povinnost něco odčiňovat, nejsme nikomu nic dlužni a něčí požadavky na to abychom se drželi zpátky a mlčeli, jsou zcela zcestné.

Takové požadavky od lidí, kteří si sami nedokázali do dnešního dne uspořádat život aby se v něm cítili dobře jsou přesně požadavky manipulujích jedinců, rádoby intelektuálů, kteří se pokoušejí oslňovat záplavou racionalizací. Záplavou mouder, o kterých vím na ranní komunitě ještě dřív než ji pacient dokončí, jak ona racionalizace skonči. Matka, která si pořídí čtyři děti s alkoholikem, jež udržuje manželství takzvaně kvůli dětem, neví co mluví. Jako dítě alkoholika bych ji s klidem mohl říci. „Paní, vaše obětavost, vaše chování spoluzávislé, se zcela určitě obrátí proti vašim dětem a podepíše se na na nich. Tedy ono už se obrací. Jen a jen kvůli vaší lenosti a neochotě něco změnit na sobě. Ne na svém manželovi, ale na sobě, především na sobě. ”

Ochota těchto pseudointelektuálů, opisujících nejrůznější příručky, ochota rozdávat dobré rady je nezměrná. Bohužel se snaží změnit svět kolem sebe. Ke své škodě. Ale nakonec, oni musejí žít s tím co si způsobí a bohužel děti takovýchle „odpovědných rodičů” nesou celoživotní následky. I když jsou ty následky dost dlouho skryté. Vidím to na svých pacientech, vidím to na dětech z takových rodin a konečně viděl jsem to i na své matce, své sestře i sobě samém. Tito lidé přesně reagují na mé blogy, způsobem kterým mě častují pacienti.

Vymlouvají se, říkají mi, že znají mnohem lepší terapeuty, cvičitele jógy, laskavější lidi, a že kdybych byl já lepší oni by byli lepší. K zastavení jejich stížnosti k mé osobě stačí vždy dotaz, z jakého důvodu, tedy ty lepší než jsem já nenásledují? Z jakého důvodu válčí se mnou a nedrží se těch vzorů, které mi předestírají? Zde v tomto bodě vždy skončí debata a zůstává jen hněv a rozčilení, jejich hněv a rozčilení.

V jednom komentáři se říká, že ty blogy jsou politické. Myslím, že pokud člověk žije v „Polis” což v řečtině znamená obec. Musí vše, k čemu se v obci a k obci vyjadřuje, být nutně politické. Lidé, kteří jsou združeni v obci a podle Aristetolova výkladu jejich sdružování vede k dobru, se zákonitě zajímají stejně jak o své fungování v obci, tak i fungování druhých. Na základě jejich fungování v obci se utvářejí jejich vztahy v obci. Pakliže obec nevyžaduje pravidla, stejně jako je nevyžadují ani jejich občané, pak nastává chaos a zmar.

Lidé pobírající nejrůznější sociální dávky, zcela klidně utratí ony peníze poskytované ze společných peněz vybraných na solidaritu za drogy jménem, alkohol, tabák, nebo hazardní hru, rozhodně ke společenskému smíru v a dobrým vztahům v obci nepřispívají. Mudrcové různých záchranných programů, ještě nestačili pochopit, že poskytovat těmto lidem peníze, znamená je udržovat v závislosti na alkoholu a drogách. Vzhledem k tomu, že dost oněch oněch mudrců se chová způsobem, života založeném na systematickém zneužívání drog, pak v rámci vlastní racionalizace nejsou schopni pokání ve smyslu patriarchy Zenu Chuej-Nenga, který říká.

Pokání je, když člověk, který koná zlo, ono zlo zastaví a už v něm nepokračuje.

Jestliže tito lidé verbálně říkají, že drogy jsou zlo, ale v praxi v onom zlu pokračují, nejsou z mého hlediska věrohodní. Nevěrohodné občany argumentující tímto způsobem, neberu vážně a požívají jen velmi málo úcty v mých očích. Jsou to jen mluvkové, kteří tvrdí, že vědí, co je správné, ale to správné platí pro ty druhé. Nikoliv pro ně. Takovému chování se jinak říká, manipulace.

Občané, kteří učinili pokání ve smyslu Chuej-Nengova požadavku na pokání, mají nepochybně právo žádat od druhých občanů, aby se v rámci zachování solidarity chovali stejně. Ti kajícníci zastavili svoje nevýhodné chování, změnili způsob života a nikdo je nemá právo, kvůli jejich minulosti vylučovat z obce, či je okřikovat při hlásání názorů a postojů.

Pokud vševědové typu , Daniely, Frenie, Zuzanky Hraskovie odmítnou, či jak se různě podepisují, pokračují ve svém chování, zneužívání drog je potom na mém zvážení, jestli budu ochoten jako v předchozích 44 letech přispívat na solidaritu s nimi jako dosud. Pochopitelně mají právo, žádat moji solidaritu, ale nikoliv nárok na její pokračování.

Je li kdo nemocný a nehodlá plnit terapeutický kontrakt uzavřený s lékařem, který říká, že v rámci terapie je nutné zastavit používání návykových látek pak samozřejmě riskuje nelibost v obci. Obec se právem ptá, nebo někteří její členové, jakým způsobem se z oněmi penězi zachází.

Stejně tak se to týká ekologie, klimatologie a dalších podobných oborů. Obec má právo vědět jestli peníze na údržbu státu jsou vynakládany racionálně a nikoliv na základě fantazii a nepodložených představ a vydávání je za neochvějné vědecké pravdy. . Což jak se v posledních letech v oblasti ekologie zhusta děje. Fundamentální víra a přesvědčení není důkaz. Ani věda.

Chtějí-li peníze na experimenty, pak o ně mohou žádat, ale vydávat experimenty, počítawčové modely, za realitu, pak se já jako člen obce a se mnou mnozí další právem ohradíme, odmítneme je financovat a nevěříme jejich zfalšovaným argumentům, které mají za cíl jen nás udržet v obavách a strachu, Tak díky našim obavám a jimui vyvolaného strachu, být ovládáni skupinou falešných proroků, kterým nejde o blaho obce, ale především o své blaho.