Emoce, stres eustres, distres

Vyrazil jsem na procházku, lehce se ochladilo, co mi dělá vlastně dobře, protože nejen studená sprcha, ale i chůze bosky po chladnější zemi dělá dobře mé imunitě, která si díky tomu zvyšuje.

Sice se našla dáma, která se mi pokoušela vysvětlit psychika nemá co s imunitou dělat, ale moje tělo mi říká něco jiného. Pokud se otužuji, tak i tak, třeba tou studenou vodou, zjišťuji, že se zklidňuji a zároveň se zlepšuje moje odolnost díky lepe pracující imunitě. K tomu opravdu nepotřebuji znát kompletní mechanismus imunitního systému, stačí mi dát na osobní zkušenost.

Každému svému klientovi doporučuji otužování, protože většina z nich jako závislí jsou přecitlivělí, díky otužování, pochopitelně postupnému se jejich přecitlivělost s dalšími technikami, jako jsou řízené relaxace, kterých je hromada, se ona přecitlivělost snižuje, lidé reagují klidněji, organismus nepropadá do distresu, který je na rozdíl od stresu škodlivý. Stres hraje v lidském životě pozitivní roli, distres negativní. Jak v odkazu říká MUDr. Radkin Honzák a MUDr. Alena Večeřová.

Stres eustres a distres

Pokud se mi někdo pokouší vysvětlit, že psychologické techniky neovlivňují imunitní systém má zřejmě problém s nedostatkem informací, protože od dob, kdy Candace B. Pert napsala knihu „Molekuly emocí,” kde celkem srozumitelně prokázala, že emoce jsou na fyziologické úrovni, jak ostatně v článku o stresu eustresu a distresu, mluví oba autoři, je jasné, že i imunitní systém lze ovlivnit psychologickými technikami, i když trochu nepřímo.

Z anotace ke knize asi jen tohle. Proč se cítíme tak, jak se cítíme? Jak naše myšlenky a emoce ovlivňují naše zdraví? Jsou naše tělo a mysl od sebe navzájem odlišné, nebo fungují společně jako součást propojeného systému? Propojení těla a mysli. Ve své průkopnické knize Molekuly emocí Candace Pert poskytuje překvapivé a přesvědčivé odpovědi na tyto a další náročné otázky, o kterých vědci a filozofové uvažovali už po staletí. Její průkopnický výzkum o tom, jak chemikálie uvnitř našich těl tvoří dynamickou informační síť, propojující mysl a tělo, není pouze provokativní, nýbrž revoluční.

Takže žádní šarlatáni, ale lidé pracující na vědecké úrovni, lidé, kteří zcela záměrně navazují na empirické poznatky dávných myslitelů, ať se jedná o anticko-židovsko-křesťanskou civilizaci, tak východní filozofové, mudrcové, jako byl Patandžali, Buddha, Dogen, Huej Neng atd.

Osobně si dávám pozor na různé „proroky,” kteří mají na všechno odpověď. Takové odpovědi, jež jsou založeny na nějakých spekulacích, ale zajímají mě lidé, kteří se dokázali dostat díky různým psychologickým technikám, změně stravy, změně způsobu života jako takového, z nějakých somatických, psychických, tím pádem i sociálních a mravních potíží. Všechny ty moderní i dávné metody jsou založeny právě na postupné změně těch čtyř základních faktorů.

Chápu, že tento holistický pohled a přístup je pro mnohé lidí velmi těžko přijatelný, neboť jsou vychováni v redukcionistickém pohledu na svět, mají za to, že medicína má pracovat jako dosud. Ale jak čtu ty moudré lékaře, kteří se snaží vidět celého člověka, nejen symptom, jsem okouzlen jejich odvahou se pokusit změnit přístup, ač jsou mnohdy haněni. Jistě, ani oni nejsou neomylní, ale pořád jdou cestou, která se dá verifikovat.

Pakliže se mne někdo pokusí přesvědčovat, že nic nevím, že jsem hlupák, co vyhazuje peníze, naskakuje na šmejdy jako v tomto komentáři, 
To je jinak – autor vyhodil 13 litrů za odšťavňovač, a teď nechce slyšet, že si nijak nepomohl. Je snazší zavřít oči než si přiznat, že naletěl (zvláště když o sobě tvrdí, že si nedá poradit – jenomže někdo mu ten odšťavňovač poradil).
Případně takto? 
Jste prostě důvěřivý, pro podomní obchodníky zlatý důl…..
Pak opravdu přestávám diskutovat a klidně mažu tyto komentáře. Nemá smysl se ani hájit, ani odpovídat na komentáře typu: 
Jsem zvědavá, jak dlouho Vás bude bavit po každém použití odšťavňovač vyčistit, abyste zabránil bakteriální kontaminaci šťáv.
Může mne takový člověk přesvědčovat, že ví lépe než já, ovšem tento způsob diskuse nijak nevede k dorozumění. Ani k víře že něco ví. Pořád opakuji pravidlo, kterým se v takovém případě řídím. „To je spor, nikoliv konflikt a spor se nedá vyhrát, ten se dá pouze zastavit.” Zřejmě budu muset napsat blog, kde popíši rozdíl mezi sporem a konfliktem.

Tedy, psychologické techniky vedou ke zlepšení imunity, i když nepřímo, protože ovlivňují emoce, které jsou na fyziologické bázi. Takže asi tak. Možná se mýlím, možná. Jo jo.

PS: Jinak bych autorce těch komentářů doporučil si pročíst některé z prací dr. Walkera. Možná by ji něco došlo, co se zeleninových a ovocných šťáv týče.

https://www.welko.cz/soubor/strava-walker-cs-zarici-zdravi-pdf/