Tak to bylo a teď se vše může změnit

Dostal jsem dotaz od jedné čtenářky, která abstinuje několik let a má

Dostal jsem dotaz od jedné čtenářky, která abstinuje několik let a má
potíže překonat obavy, které ji paradoxně zaplavují v chvílích kdy je ji
dobře.

Odvolává se na můj text v knize „Paradox abstinence/Jolana.”

Bylo jí dobře jako už dlouho ne. Usmívala se v duchu , ten úsměv se jí
jevil i na krásné tváři….Cítila se dobře a nebála se , jako se bála občas,
když jí bylo dobře, že odněkud přijde rána. Dopracovala se k tomu, že se
přestala bát chvil štěstí a naučila se je prožít. Věděla ze skupiny, že
tohle je problém mnoha závislých. Pocit ohrožení i po mnoha letech
abstinence. Opatrně tuhle skutečnost připouštěla. Dnes ten pocit ohrožení
neměla.“

Čtenářka se se ptá: „Jak se zbavit toho pocitu ohrožení a strachu,
že jakmile jde něco fakt dobře, může přijít rána a něco Vás srazí na
kolena? A souvisí tento pocit ohrožení i s tím ,jak vnímám sama sebe( cítím
se nejistá,;připadá mi že nejsem kolikrát dost dobrá,ale přitom vím, že jsem
udělala, co jsem mohla;”

Odpověděl jsem ji jednou větou, že to chce si užít přítomnost a
nezkoumat budoucnost. Nerad dělám poradenství přes telefon, nebo internet.
Ale možná, že by někomu mohlo prospět, pokud trochu rozvedu svou větu.

Závislí jako takoví, pokud abstinují, dokonce i dlouhodobě a neprocházejí
následnou terapií, které se říká nepřesným slovem: „Doléčování.”
dost často, tedy dá se říci skoro všichni, zjevně i skrytě žijí ve dvou
světech. Světě minulosti a světě budoucnosti. Jen málokdy si
uvědomují přítomnost jako takovou. Ono tímhle trpí většina lidí, tedy i
těch, co závislí nejsou.

Když říkám uvědomovat si přítomnost takovou jaká je, říkám něco, co se
traduje v křesťanství józe a buddhismu už tisíciletí. Kristus říká:
Nedělejte si starosti s tím, co bude zítra, zítřek má dost svých
starostí.
Domnívám se, že jinými slovy říká.

 • Důležité není co bude zítra, ale co
  je teď a tady.
 • Máš hlad? Nemáš.
 • Je ti zima? Není.
 • Jsi milován a cítíš podporu? Užij si ji.
 • Nejsi milován, hledej lásku
 • Máš hlad, zkus najít potravu a nasytit se.
 • Je ti zima, zahřej se.
 • Ano, člověk může v přítomnosti milovat někoho, vší silou, aby byl i milován
  v budoucnosti, nají se teď aby přežil do zítra, udělá zásobu potravin,
  našetří peníze teď v tuhle chvíli v naději, že má malou jistotu, že v
  případě nouze o práci přežije.

  Stará se v přítomnosti, aby budoucnost přišla. Co bude nikdo nevíme, nevíme, co bude zítra, co bude
  po smrti, nevíme vlastně nic o budoucím okamžiku, víme jen co je teď a
  tady.

  Pochopitelně, že pochybujeme o sobě samých. Jestli jsme dost dobří,
  jestli toho dost umíme, jestli nás mají lidé kolem nás rádi, jestli dost
  milujeme. Pochybnost a strach jsou nám do určité míry dobrými rádci. Varují
  nás a korigují naše chování. Dá se říci, že je to i určitá míra pokory a
  vědomí si vlastních limitů. Myslím si, že být bezmezně nebojácný a bezmezně
  bez pochybností je cesta do pekla díky pýše, nebo projev psychopatismu.

  Mnoho lidí žije v minulosti. Trápí se tím, co udělali, trápí se tím, že
  nejsou dost dobří. Pochopitelně, je dobré upřimně litovat svých hříchů,
  zkusit se chovat tak, aby je člověk neopakoval, poučit se z chybného chování
  v minulosti. Dá se říci asi tohle:

 • Choval ses v minulosti, jak si uměl.
 • Pokud si i v přítomnosti objevil chybu ve svém chování, můžeš kdykoliv
  v přítomnosti své chování napravit.
 • Napravíš-li své chování, poučil ses a už se nemusíš zabývat minulostí.
 • Poučený vlastní minulostí, neztrácí čas a energii v přítomnosti,
  lítostí nad ztrátami v minulosti.
 • Tak to bylo, tak už to zůstane a nikdo nezmění ani nenapraví svou
  minulost.
 • Tak to je asi tak, co bych své čtenářce chtěl říci. Nejen ji. Znám dost
  lidí, kteří se zabývají minulostí, budoucností a neužijí si tu sladkou
  přítomnost, kdy jsou najedeni, hlazeni, milováni a čekají stále na něco
  lepšího. Čekají, čekají a život jim uteče samým čekáním. Jo jo.