Řečené a slyšené, napsané a čtené

V minulém blogu jsem si dovolil tvrdit, konstatovat, tedy dát informaci,
že mnoho vrcholových sportovců má problém se svým životem, financemi a
vztahy po ukončení kariéry.

Dovolil jsem si podotknout, že nesoudím a nehodnotím ty lidi. Dostalo se
mi vyčerpávajícího „poučení”od pana Kvapila, na iDnes, že soudím a
nerozumím vlastně tomu, co je soud, hodnocení, konstatování a informace. Neb pan Kvapil
má státnici.

Nevím z čeho má pan Kvapil státnici, leč myslím, že bude dobré vysvětlit,
jak vnímám a deklaruji rozdíl mezi soudem, hodnocením a informací.

 • Soud = všechno je špatně, ti lidé jsou nezodpovědní.
 • Hodnocení = profesionální sport je v zásadě špatný, ničí lidské životy
  a slouží jen k uspokojení úzké vrstvy majitelů klubů, cyklistických stájí
  atd…
 • Informace = šest z deseti hráčů Premier Leage se po skončení
  kariéry dostane do finančních potíží a musí vyhlásit bankrot.
 • Konstatování = Tito lidé nezvládají přechod z aktivní profesionální
  kariéry do běžného života a nedokáží zvládnout životní zátěž spojenou
  ústupem ze slávy, vysokých příjmů a změny rytmu života.
 • Zdroj

  Chápu, že mnozí lidé používají jeden pojem pro vysvětlení nějakého děje,
  situace. Řekne-li mi klient, že se cítí špatně. Zeptám se, co má přesně na
  mysli? Většinou neumí odpovědět a řekne něco ve smyslu, že se ptám na
  hovadiny. Přece všichni víme, co je špatně. Ale mě zajímá, jestli má strach,
  zlost, cítí hnus, odpor atd. Pak porozumím jeho stavu a řeknu něco ve
  smyslu, ano takhle se cítíte a z toho vás možná bolí břicho.

  Řeknu-li ženě, že je krásná, hodnotím a soudím, neb v tu chvíli se tvářím
  jako znalec a soudce, co ví, jak má vypadat krásná žena. Řeknu-li, že její
  přítomnost vyvolává vzrušení v mužské společnosti, pak ji ani nesoudím ani
  nehodnotím, jen konstatuji daný stav. Řeknu-li, že se mi líbí a vzrušuje mě,
  pak ani nesoudím ani nehodnotím, pouze popisuji svůj emoční stav, který ve
  mě nastane díky její přítomnosti. Nic to ovšem nevypovídá o její skutečné
  kráse, přitažlivosti, ale jen a jen o mé emoční naladěnosti. Nakonec,
  každého z nás vzrušuje něco jiného a někdo jiný.

  Vrátím se k profesionálnímu sportu. Z mého hlediska nemá profesionální
  sport příznivé účinky na samotné sportovce a zdá se mi, že ony
  výsledky, které poskytují jejim provozovatelům, nejsou adekvátní námaze, jež
  do ní vložili, pokud ještě nezačnou během kariéry se zajímat, co bude potom.
  Dokonce se domnívám, že pro celkový stav společnosti nejsou tím přínosem, za
  který se občas vydává a na který jde velká část státních příspěvků.

  A tím vůbec nejsem proti sportu jako takovému. Myslím, že rekreační sport
  může poskytnout mnohem více společnosti, než vrcholový sport jako takový.
  Teď jsem vyjádřil názor. Názor, který není nutně hodnotící soud. Kterému jsem se v
  minulém blogu, zcela cíleně vyhnul.

  Že to je slovíčkaření: Ano z hlediska těch, co mají omezený slovník zcela
  určitě, ale z hlediska dorozumívání, je nutné rozlišení, protože problémy v
  komunikaci vedou k těžkým problémům ve vztazích.

  Kdo neumí poslouchat, co se opravdu říká, číst, co je napsáno, ten slyší,
  co si myslí, že se říká a čte, co si myslí, že je tam napsáno. Pak nastává
  problém, kterému se říká: „Rozdíl mezi řečeným a slyšeným. Napsaným a
  čteným.” A nastává diskrepance mezi komunikujícími. Jo jo.