Nezbude než…

Po komentářích M, jsem napsal tuhle úvahu.

Po komentářích M, jsem napsal tuhle úvahu. Ona své reakci oponovala na mé názory na zelené, a nejen zelené, které nepovažuji za seriozní partnery pro cokoliv, co se hospodářství týká, protože sny se realizovat nedají, sny se dají snít a realizovat jen věci, které mají reálný podklad. Přečetl jsem si stránku zelených Tady kliknout a pobavil jsem se. Bludy, bludy, nereálné sliby, sny a žádná fakta. Šetrné technologie. Možná dotace pro firmy kamarádů pana Bursíka a Katky Rvačky. Dotace pro furmy, politický vliv a jiné výhody.

Velký byznys, který má odstartovat změnu.Pořád stejné kidy o globálním oteplování, které doufají plně prosadit a do života uvést pan Bursík a jemu podobní jako třeba Al Gore.Byznys, který jim pomůže zbohatnout nebo udržet vliv a politické funkce, když postaví třeba větrníky, jež jsem viděl v Portugalsku například. Viděl a díval se na ty tisíce tun železa zakotvených do betonu. Udržitelný rozvoj říkají. Jen neříkají, co s tím betonem a půdou udělají až větrníky doslouží? Kolik stojí energie, na výrobu tuny oceli? Kolik stojí energie, propálené nafty ze strojů, jež pracují na instalaci, platy lidí, jež pracují na instalaci těchto zrůd, jež mají šanci jen velmi malým procentem přispět do energetické sítě? Stejně tak solární články? Jaká by musela být produkce těchto solárních článků aby pokryla jen potřeby domácnosti? A jaké by byly náklady na instalaci a údržbu? To zelení neříkají.

Sní o šetrných obnovitelných zdrojích a neřeknou jaké jsou energetické a ekonomické náklady a instalaci a pak údržbu. Slibují dotační politiku, mudrcové řeknou, „to nebudeme platit my, to EU.” Kdo je ono EU? To si myslí, že EU nám bude dávat peníze do nekonečna? Jednou nám vystaví účet. Mluví o biopalivech a jak se zdá, tak je to zdroj větších emisí, než dosud používaná paliva. Zatím vše nasvědčuje tomu, že zelené sny budou dražší a mnohem méně účinné, než hledání normálních ekonomicky receptů, jak snížit náklady a jak zpracovat a recyklovat odpady. Na to nepotřebuji být zelený, na to mi stačí selský rozum, že odpad je dobré recyklovat. To dělá každý sedlák, který myslí hlavou.

Strana zelených propadne v příštích volbách, protože v těch posledních je volilo několik tisíc snílků, kteří se domnívali, že ten zdánlivě seriosní pán jménem Bursík s onou Katkou Rvačkou něco změní. Ukázalo se, že je to hrubý omyl. Navíc ona Katka rvačka která by jako státní úřednice v každí běžně fungující zemi musela jít do kriminálu za napadení policisty, který ji vyzval k dodržování pořádku. Plus jejich poslankyně a ministři typu Stehlíková? Dáma, která vydává své představy o výchově dětí za produkt vědeckého výzkumu. Bože můj to bychom dopadli, kdybychom dali na tyhle rádoby politicky korektní, kteří své představy berou zcela vážně a vůbec si neuvědomují souvislosti. A někteří z nich si je pokoušejí vynutit násilím. Lidi, kteří nedokáží ani držet dohody na kterých se dohodli při uzavírání koalice. Tyhle lidi mám brát vážně? Oni se snad ani neposlouchají a nečtou.

Léta se chovám ekologicky. Bez dotačního programu, na který by mi musel někdo ze svých daní připlatit. Jezdím MHD, nespotřebovávám víc než potřebuji, ani igelitový pytlík na chleba si nevezmu, protože už mám na něj tašku. Na dovolené chodím pěšky a nespotřebuji elektrický proud v drahém hotelu. Mohl bych pokračovat v tomhle duchu. Nebráním zeleným v jejich politické činnosti, ale způsob jakým se doposud prezentovali je pro mne značně nedůvěryhodný. Pro všechno co jsem zde uvedl. Matou, lžou, jejich argumentace je z hlediska exaktní vědy nevěrohodná, neprokázaná. Solární články na střechu? Větrné elektrárny? Ano, proč ne? Ale jaká efektivita, výkon, cena?

Zatím jako nejčistší způsobo energie i přes potíže s odpadem je jádro. Černobyl byl výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Zelení brání výstavbě dálnic, obchvatů bez ohledu na to, že tisíce kamionu projíždějí přes obce, kde obyvatelé se bojí přejít pře silnici. Loby, které se dokáží postavit proti jakému koliv rozumnému řešení a nepřestanou, dokud nezískají finanční prostředky díky obstrukcím. Tomu říkají korektnost a hájení mých lidských zájmů?

Dámy a pánové ze strany zelených, plus různých ekologických organizací, tohle nechci. Nemám zájem o vaše služby. Vůbec nepopírám, že je nutné omezovat exhalace. Jen ovšem připomenu. Produkce metanu je z velké části způsobena chovem dobytka. Chtějí li být ekologičtí, ať sami zelení omezí svoji spotřebu masa, kožených výrobků, přestanou používat automobily a všude jezdí na kole. Sbírají pet lahve, hledat možnost, jak zpracovat různé plasty. Nebo chodit pěšky. Pak vaši argumentaci uvěřím. Do té doby vás považuji za ideologické mluvky, kteří se pokoušejí získat moc a určovat svobodným lidem způsob života.

Stejně tak ti političtí korektní. Vezměte si přistěhovalce do svých bytů, Romům poskytněte své domy a zahrady a zkuste je motivovat ke změně života. Prosaďte odzbrojení, zrušení armády, pacifikujte policii. Ze soudců udělejte poslušné ovečky zavázané politickým strukturám. Vyhlaste neutralitu a bezbřehou toleranci.Uvidíme co se stane.

Obávám se ovšem, že až se vám to podaří, zjistíte, že buď se stali obětí militantních fanatiků, neukázněných, bezohledných sobeckých jedinců,kteří s radostí převezmou veškerou moc zcela hladce, protože proti nim nebude mít kdo zaujmout obranu. Budete bezprávní a budete otroky. Z vlastní touhy po absolutní toleranci a bezhraničních práv menšin.

To je jedna možnost. Nebo dřív, než to plně uskutečníte, vám dojde ten nesmysl ,leknete se a nebudete chtít se dát zotročit. Možná zjistíte, že se budete možná muset vyzbrojit po zuby. Puška do každé domácnosti a kulomet a granátomet do každé třetí. Pak slevíte velmi mnoho ze svých naivních představ. Všichni sleví.

Menšiny se budou muset smířit s tím, že nemají více práv než většina a že se jako menšina bude muset jednoduše a prostě přizpůsobit. Ženy možná zjistí, že feministický model představy mužů jako nepřátel žen, je proti nim, nikoliv pro ně. A všichni zjistíte, že obrana občanů, obrana demokracie, obrana pravidel má své zákonitosti a prostě něco stojí. Peníze, čas i lidské životy. Tohle například pochopil stát Izrael.

Zjistíte, že feminismus, politická korektnost i nadměrná míra ekologie, podobně jako komunismus, či fašismus je jednoduše řečeno absurdní paskvil demokracie s příliš mnoha pravidly a vlastně totalitní způsob existence. Hledat způsoby přežití je jedna věc, ucházet se o politickou moc demokratickými prostředky při zachování pravidel demokracie, věc druhá a je tohle hledání a ucházení v pořádku.

Ale pokud se děje formou násilí malé menšiny, které uděláte místo a prostor. Ať se jedná o islámské militantní fanatiky, ekologické teroristy, fašisty, revoluční bolševiky nebo jiné podobné existence, kteří si usurpují právo nedemokraticky určovat pravidla. Pak to bude malér o jakém se vám ani nezdálo. Soudy, policie ani armáda nebudou konat, co mají konat. Protože jste je zneškodnily ve své naivitě. O to totiž usilujete. Je docela možné, že se vám to i povede. Jestliže ano a prohlédnete, pak vám nezbude nic jiného než zvolat. A doufejte, že vás uslyší. Občané, do zbraně!!!