Manipulace bolševiků , sluníčkářů a feministek

Čas od času přemýšlím, jestli lidé podnikají protože chtějí platit daně,
nebo podnikají, protože se chtějí mít dobře.

Čas od času přemýšlím, jestli lidé podnikají protože chtějí platit daně,
nebo podnikají, protože se chtějí mít dobře.

Podle bolševiků z libovolné levicové strany, ať se jedná o KSČM, ČSSD,
Ano, nebo z dalších jim podobných „neziskových” organizacích,
zřejmě podnikáme protože milujeme státní úředníky a neziskové organizace a hoříme touhou, platit všechny bolševiky, sluníčkáře, feministky, co se snaží přiživit na našem podnikání, pod záštitou obecného dobra.

Kam na ně všechny zmíněné, vykořisťovatelé všech kapitalistických zemí. Ti by se mohli u všech těch sluníčkářů, narudo obarvených učit, jak vykořisťovat pracující.

Holiče, pekaře, instalatéry, kováře, programátory, všechny ty rukama i
hlavou pracující, na sebe, bez kontroly a dohledu státního sluníčkáře, jak
ždímat peníze, ze všech těch výše zmíněných a i z těch nezmíněných, co jsou
na tom podobně. Uživí sami sebe, někdy zaměstnávají ještě několik dalších
lidí, od bolševických sluníčkářů nic nechtějí. Bodejť by chtěli, ti nic
nemají, jen sluníčkářské ideje.

O ty se s námi prý nezištně rozdělí. No nekupte to. To je podobné
chováni, jako když přijde nalitý chlap domu, co zrovna prolil hrdlem
výplatu, nebo ji prohrál v ruletě, či automatu, případně ji prosázel a kope
do ženy, s tím, že mu má dát nažrat. „Ale pořádný žrádlo ty
kurvo!” Na ni řve. Takhle nějak se podobně chovají bolševici. Za
korunu práce neudělají, do zlodějů nadávají, dokonce ještě čekají, podobně
jako ten kořala, že jim budeme líbat ruce, za ty nádavky, kterými z nás prý
dělají lidi. Stejná manipulace za pomoci hodnocení a vyhrůžek, jako u těch
kořalů.

Abychom si ujasnili, co je manipulace z hlediska asertivity. Což je
chování, které sluníčkáři a bolševici mají rádi. Manipulace je tedy
vydávání vlastního prospěchu, za obecné dobro. Případně se takový
manipulátor zaštiťuje vaším osobním dobrem.
Pokud nechcete plnit jeho
požadavky, pak jste nepřátelé, se kterými je bez milosti nutné zatočit,
abyste pochopili, že „moudřejším a lépe vědoucím,” než jste vy,
se neodporuje.

Jestliže vám někdo říká, podobně jako, sluníčkáři, bolševici, že jste xenofobové, homofobové, zloději, co neplatí tolik daní, kolik by bylo třeba, tak jinými slovy vám říkají, že jste asociální, nechápaví, omezení, protože vidíte svět
jinak, neb si myslíte, že solidarita je dobrovolná, nikoliv ze zákona
povinná, pak jste navíc lakomci, omezení parchanti, co nechápou svět a
potřebné. Manipuluje za pomoci toho výše uvedeného hodnocení.

Pochopitelně, jestliže se dáte přesvědčit, že takoví skutečně jste, že
oni jsou ti nositelé pravdy a lásky k bližnímu, pak se musíte změnit, abyste
byli k obrazu jejich. Pak vás budou chválit a vezmou vás mezi sebe. V opačném případě, se minimálně ohradíte a přestanete sledovat jejich „rozumové vývody.” Někoho ignorovat, znamená ztrátu jeho kontroly, nad vašim chováním. Já je většinou ignoruji a nechci mezi ně patřit.

Hesla jako: „Bílý muž, nechápe, že už nerozhoduje o světě.”
Jsou hesly, která vám mají navodit pocit provinění, že jste bílí, muži, tedy
tím pádem agresoři, co ohrožují kulturu, kterou nám sluníčkáři nastrkují.
Takto hovoří genderistky-feministky ve svých příspěvcích, třeba na blogu ČT. Blog Heleny Skálové na ČT, kde dáma říká přesně tohle:

Trump chce řešit hospodářské problémy a nezaměstnanost nastartováním
těžkého průmyslu a energetiky. Vzniklá pracovní místa by z povahy věci byla
určena pro muže, kteří tradičně v sektorech, jako je těžba ropy, plynu, uhlí
a dalších nerostných surovin a jejich zpracování, dominují.

Pomineme-li úvahu nad tím, do jaké míry jsou tato odvětví ekonomicky
perspektivní a jaké důsledky mají z pohledu životního prostředí, a zůstaneme
u optiky genderové, tak jsme svědky zacílení podpory pouze na jeden segment
populace, kterým jsou bílí muži s nižším vzděláním, na které mířila i
Trumpova volební kampaň. V tomto ohledu je riziková zejména naprostá
genderová slepota a ignorance vůči problémům žen na pracovním trhu.

Autorka tohoto textu Helena Skálová vystudovala UK. Což je jasnou ukázkou
vypovídající o kvalitě jejího humanitního vzdělání. Pochopitelně pracuje v radě vlády pro rovné příležitosti mužů a žen. Jeden by se do ní zamiloval. 🙂

Z textu paní Skálové vyplývá typická manipulace. Polopravdy, neznalost,
lži, plus tvrzení ve stylu „Chceš pracovní místa, chceš zaměstnat nezaměstnané muže, jsi sexista, který nemá úctu k ženám. Nemyslíš na jejich
starosti.” Jak snadno se dá znehodnotit jakýkoliv dobrý počin, z počinu
udělat zločin. Zločin, pokud jeho činitel neodpovídá ideologickým
sluníčkářským představám. Tihle lidé nám chtějí vysvětlovat, co je správné a
nesprávné. Chtějí nás vést. Otázka zní: Kam?

Ano jsem bílý muž, co si přeje rovnoprávnost mužů i žen, pracovní místa pro muže, ženy černé i bílé. Nejsem ekonom, ale mám pocit, že ono bazírování na službách a utlumování průmyslu, Západu jako takovému nesvědčí. Jestliže dkážeme vyrábět, prodávat zboží, pak muži i jejich ženy se budou mítdobře. Pokud budou chtít, mohou se věnovat i dětem. Nebo kariéře. Muži se budou cítit dobře, protože budou mít práci, která je baví a ženy si jich mohou vážit, protože dělají, co je třeba.

Chápu, že sluníčkáři, genderistky, bolševici si svět představují jako jeden velký
mejdan, případně lágr, kde žijí vyvolení, kde se mobily, hrnce, boty, auta, chleba, maso objevují sami od sebe. Případně se dovezou z Číny, či Indie. Konečně, bolševici se u nás tak dlouho rozvíjeli socialismus , až se z nás stala rozvojová země. To jim skutečně vyšlo.

Za co je ti všichni koupí koupí, neřeknou. Ale bohužel, tak svět zatím nefunguje. Ty věci musí někdo vyrobit, někdo je přivézt na místo, tam je prodat a ti, co si je chtějí koupit, na ně musí mít peníze, nebo aspoň zboží na výměnu. Chápu, že na genderistku, či sluníčkáře je tahle představa mnohdy složitá, ale budou-li se snažit, časem pochopí i tuhle náročnou operaci. Možná. Jo jo.

Odkaz na blog z něhož jsem citoval:
V
Trumpově Americe je žena jen levnou pracovní silou a nástrojem sexu