Maluj zase obrázky

Minulou sobotu jsem po padesáti letech vzal do ruky barvičky, kterým jsme
kdysi říkali: „Vodovky ”. Má láska, jež mi ty barvičky půjčila a
věnovala mi papír ze svého draze nakoupeného bloku, jim říká:
„Akvarelové barvy.”

Sedl jsem ke stolu, namočil štětec do barvy a jal se malovat. Držel jsem
se karmanového zákona, který říká:

Máš právo pouze na činy,
nikdy však na jejich plody,
plody činů nesmějí být pro tebe
pohnutkou,
avšak neulpívej ani na nečinnosti.
Bhagavatgíta
.

Jinými slovy: „Dělej jak nejlépe umíš a nestarej se o výsledek. Buď
u té činnosti cele.” Což mi zas až tak nedělá problém, za léta
tréninku v jógových technikách.

Maloval jsem, barvičky na papír pokládal, až mi z toho vylezl pes.
Druhý papír jsem opět pokryl barvičkami a vyšly mi z toho takové ty české,
nebo bavorské kopce, (Bavorsko je místy hodně podobné Čechám,) cesta a
strom. Ten jsem namaloval doprostřed. Jak pravil Štěpán, když ten obrázek
viděl, že z hlediska kompozice by neměl být uprostřed.

Jenže já neovládám ani techniku, ani kompozici, jen jsem dal na pocit a
namaloval jsem bez nějakého přemýšlení, co mne napadlo, a jak mne napadlo.
Hory, cesta, stromy jsou moje oblíbená témata. Zvířata mi též ve světě
nepřekáží. Nakonec, pes a kůň jsou průvodci člověka odpradávna. Ale
namalovat koně, už je jiná věda. Nejsem Mikoláš Aleš, který byl machr
největší na malování koní.

Mikoláš Aleš: Husita na Baltu

Maloval jsem maloval, cítil jsem radost, ani ne tak z výsledku, ale z
činnosti samé. Usoudil jsem, že by neškodilo si tuhle radost dopřát častěji,
šel jsem, má láska mi dělala doprovod, ve Vodičkové ulici, před skupinou,
jsem zakoupil blok, barvičky a štětce a budu si malovat. Ale není to zas laciná záležitost. Utratil jsem 1600 Kč. Za blok, barvičky a štětce.

Také už jsem prostudoval pár internetových stránek o malování akvarelovými barvami, shlédl několik videi, abych aspoň tušil jak se třeba maluje perspektiva. Má láska je sice
profesionální umělkyně, dokonce i arteterapeutka, ale v tomhle směru se chci
učit sám a od jiných.

Vrátím-li se k těm tématům, tak si vzpomínám, že kdysi jsem kreslil ve
výcviku strom v rámci baumtestu strom, pochopitelně jsme pracovali s hlínou
a různé projektivní techniky, ale to byl výcvik a tohle mi jen tak samo
naskočilo. Pak když jsem se na ty obrázky díval, uvědomil jsem si, jak mi
Honza Lutera v terapii vždycky říkal.

Pokud se staneš dobře zakořeněným stromem, pak lidé se o tebe rádi opřou.

Vlastně takový dobrý životní návrh. Snad proto jsem ten strom namaloval doprostřed,
nikoliv rámci kompozice, stranou. Inu, pořád v nás zní slova našich učitelů
a průvodců životem. Tedy, pokud je řádně posloucháme.

Ano, je dobré být dobře zakořeněným stromem, ale také je dobré si
uvědomovat míru a hloubku svých kořenů. Protože pokud si člověk neuvědomí tu
hloubku, najednou zjistí, že ho nakonec slabý vítr vyvrátí, protože dlouho
přepínal výdrž. Většinou dokáži odhadnout na co mám a na co ne.

Pochopitelně dnes je doba, kdy jsme různými, mnohdy nijak kvalitními
kouči nabádáni, že nic není nemožné, člověk má nekonečnou míru energie, aby
pak mnozí těmto radám naslouchající, zjistili, že jsou limitováni a nesli
své limity jako křivdu, nikoliv jako realitu, se kterou je nutné počítat.

Sebevědomí člověka se odvíjí do toho, že si je vědom svých možností a
zároveň svých limitů. Být si sebe vědom. Kdo si není sebe
vědom, velmi rychle narazí a má okamžitě problém. Se sebou i svým okolím.
Pýcha je hrozná vlastnost. Zaslepuje a ničí kohokoliv, kdo se přeceňuje bez
ohledu na realitu, protože uvěří debilním heslům, že nic není nemožné.
Většinou nerozlišují ti lidé mezi těžko obtížným a
nemožným.
Tedy u sebe.

Párkrát jsem se v životě přecenil a měl jsem co dělat, abych ty situace
zvládl, nebo lépe řečeno přežil. Někdy opravdu jen se štěstím. Takže nerad
pokouším štěstí. Jsou situace, kdy člověku nezbývá než zavřít oči, skočit a
riskovat, ale těch zas až tolik v životě není.

Potkalo mne v poslední době několik situací, kdy jsem si musel říci:
„Na tohle nemám, tohle těm druhým lidem nechci plnit, protože splnění
jejich požadavků by asi zničilo mne.” Nechci se dát zbytečně ničit,
jen abych sobě a druhým dokázal, že jsem ochotný za trochu jejich přízně se
dát vysát ze všech sil. A když jsem vysátý, tak poslouchat, že na mě nikdo
takovou oběť nežádal.

Vídám tohle u svých klientů, když se obětují, jsou zničeni, vysátí, jen z
toho důvodu, že chtějí mít pocit, že těm lidem pomohli a tím si zaslouží
jejich lásku. Láska se myslím nedá ani zasloužit, ani vynutit, ani vyprosit.
Může mi kdokoliv vykládat, jak jsem skvělý a vzácný, ale většinou ty slova
vnímám jako manipulaci za pomoci hodnocení, abych splnil jejich přání a
zasloužil si tak ono ocenění. Většinou nemám potřebu si něco zasloužit.

Rád jsem prospěšný, jako ten strom v krajině, kde se člověk schová do
stínu, opře se a odpočine si. Ovšem, pokud ho někdo pokácí, aby ho využil
jen pro sebe, pak ztratí svou užitečnost. A ono „pokácení”
hrozí všem, co naskočí na onu manipulaci za pomoci hodnocení, o tom, jak
jsou skvělí, jedineční, nepostradatelní. Aby nakonec zjistili, že jsou
unavení, vyčerpaní a pro ty, co je vytěžili, lehce postradatelní. Jo jo.