Dnes hosana. Zítra: Ukřižuj ho!

Přečetl jsem si dvakrát za sebou usnesení Ústavního soudu, k zastavení řízení ve věci velezrady proti bývalému presidentovi republiky, Václavu Klausovi.

Přečetl jsem si dvakrát za sebou usnesení Ústavního soudu, k zastavení řízení ve věci velezrady proti bývalému presidentovi republiky, Václavu Klausovi. Jsem rád, že soud rozhodl, jak rozhodl a z třiceti osmi levicových senátorů, udělal takříkajíc voly. On to samozřejmě v usnesení nenapsal, ale z mého hlediska jimi jsou.

Patřím mezi těch osm procent obyvatel, kteří nemají s amnestií presidenta republiky problém. Chápu ji jako presidentskou výsadu, která byla presidentovi svěřena, je tedy zákonná a pokud soud neřekne jinak, není na ní nic nezákonného. Nepovažuji Václava Klause za člověka, který by se dal podplatit. Dlouho jsem s ním nesouhlasil v různých směrech, bohužel musím uznat že jsem se mýlil já, nikoliv on v pohledu na EU, případně jiné záležitosti.

Z lidského hlediska expresidentovi přeji, že nebyl vláčen soudním řízením stejně jako nikomu nepřeji dlouholeté vláčení po soudech. Několik let jsem procházel jen občanským soudním řízení v rámci rozvodu a po rozvodu a musím říci, že je to záležitost velmi nepříjemná, vyvolávající značnou nejistotu. Soudní řízení by mělo být pokud možno co nejkratší, aby právo bylo nalezeno a lidé v něm zapojení, co nejrychleji měli jasno.

Přes veškeré lidské chyby, které expresident má, jej osobně nepovažuji za lotra, který by měl být urážen a vláčen médii, či po soudech. V usnesení Ústavního soudu se mi líbilo stanovisko soudce Balíka. Myslím si, že všichni ti, co se tak rozhořčovali na špatností Václava Klause, by si měli zopakovat slova sv.apoštola Pavla: „Zákona se dovoláváte? Dejte tedy pozor ať podle toho samého zákona nejste souzeni.” I vy levicoví senátoři. Jak připomíná lehce parafrázované Písmo. Včera Hosana. Požehnaný jež přichází ve jménu Páně. Další dny. Ukřižuj ho!