Mám-li volit, volím lehce…

Ptala se mě Jana, která je přítelkyní jak mou, tak Markéty z jakého důvodu si na mě ona Eva činí nárok, když vlastně moji pomoc odmítla.

Ptala se mě Jana, která je přítelkyní jak mou, tak Markéty z jakého důvodu si na mě ona Eva činí nárok, když vlastně moji pomoc odmítla. Já, stejně jako Markéta jsme Janě vysvětlil, že se jedná o častý jev, kdy lidé mají za to, že lékaři, terapeuti, psychologové mají vůči ním povinnost z hlediska své profese podstatně vyšší než příslušníci jiných profesí. Tím se dostávají nezaslouženě mnohdy do situace, kdy je jim vytýkán malý, nebo žádný zájem o někoho s potížemi z jejich okolí. A to i v případě, že onen žadatel dostane informaci, kterou žádal. Dostane, odmítne ji a urputně se dožaduje jiné, pro něj z jeho hlediska výhodnější. Neposkytnutí oné pravé informace žadateli, je žadatelem vnímáno jako naprosté odmítnutí, hulvátství, namyšlenost a hrubost. Ze strany terapeuta, lékaře, psychologa. bez ohledu, zda onen žadatel je pacientem nebo klientem někoho z výše uvedených profesí.

Osobně docela chápu strach Evy, ale pokud odmítla návrh, odmítla-li i sledovat seriál, který jsem vlastně díky jejímu případu napsal, pak už necítím žádnou potřebu nabízet další pomoc, či se omlouvat za „nekvalifikovanou nabídku,” kterou žadatelka odmítla aniž by ji zkusila. Lidé, kteří se dožadují ukončení nepříjemného procesu komentářů, netuší, že sledují velmi zajímavý způsob manipulací, které mají postupně znectít jak mě, tak případně zpochybnit cokoliv píši nebo říkám. Pisatelka, která se sama přiznala k závislosti na lécích a alkoholu, tu předvedla škálu závislostních manipulací, které naprosto perfektně jako závislá ovládá. Konečně, pokud budu mít zájem manipulovat já sám, tytéž triky a mnohé další předvedu také.

Míra schopnosti manipulovat je dána nejen inteligencí, ale i zkušeností a cvikem. Závislý člověk tyhle schopnosti potřebuje aby mohl se udržet ve svém způsobu života, který je založený na zneužívání druhých. To je celkem obecně známá věc. Jenže tím, že začne abstinovat od návykové látky, případně hazardní hry v žádném případě neztrácí onu schopnost manipulovat, obviňovat, zastrašovat. Samotná terapie, vedoucí k udržení schopnosti života v abstinenci, většinou nedá svojí časovou omezeností možnost plně nahlédnout na způsob svého chování, myšlení a prožívání. Tohle zajišťuje následná terapie, kde lidé po několika letech získají schopnost se na sebe podívat za pomoci druhých, unést svoji minulost, přestat žít v představě skvělého abstinenta, který tím, že abstinuje, odměňuje svoje nejbližší a vzdálenější okolí.

Závislý člověk, umí odmítat alkohol, drogy, umí se vyhýbat rizikovým situacím, ale většinou i po absolvované léčbě, mnohým zůstává ona přecitlivělost, která je znakem většiny závislých. Ti brutální muži a ženy, kteří zcela bezohledně zneužijí své okolí, vnímají jakékoliv odmítnutí s svých „oprávněných požadavků” jako útok na svoji osobu. Z jejich hlediska nastává situace, kdy se cítí nuceni bránit, podniknout kroky k vyřazení protivníka, nejsou ochotni uznat, že druzí lidé prostě mají svoje zájmy. Chovají se jednoduše a prostě řečeno, nezrale.

Než se naučí sdělovat své požadavky asertivní, nikoliv agresivní formou mají často potíže ve svém okolí. Neumějí zcela jasně a klidně sdělit například, že se některým chováním cítí ohroženi a tedy se něčeho nezúčastní. Buď vnímají chování druhých jako naschvál, který je nutno potrestat, nebo zlomyslnost, která zasluhuje odvetu, nebo úmyslný pokus o poškození své osoby. Případně se chovají zcela neúměrně svým možnostem, ignorují rizikové situace, chovají se jako lidé jimž nic nevadí. V každém uvedeném případě jsou nakonec oni díky své nezralosti nějakým způsobem poškozeni.

Problém manipulace spočívá v tom, že nakonec, každá sebedůmyslnější manipulace se více či méně obrátí proti jejímu uživateli. Bud společenskou izolací, nebo ekonomickým poškozením. Konečně manipulace závislých jsou toho důkazem. Lidé, kteří ovládají až k dokonalosti manipulaci druhých ze všech Závislých nejlépe a těmi jsou hazardní hráči, nakonec končí zcela nejčastěji jako sebevrahové, protože jejich společenská a ekonomická situace je i přes život v abstinenci dlouhodobě velmi obtížná. Tito lidé, kteří kdysi perfektně ovládali získání peněz z druhých lidí se velmi často dostávají do situací, kdy jsou společensky zcela profláklí, natolik zadluženi, že žádný rozumný splátkový kalendář, od kohokoliv, banky, privátních věřitelů, rodinných věřitelů, jež by řešil zpočátku jejich neutěšenou situaci za rozumných podmínek není možné získat.

Stejně tak mnozí alkoholici mají dost dlouho obavy z reakce okolí, které svým bezohledným chováním terorizovali. Jsou stále nastražení, stále čekají odvetu, a stejně jako hráče i je právě v okamžiku, kdy začnou řešit svou závislost je často dohání jejich minulost, trestné činy, přestupky a výčitky. Ne všechny, ale mnohé. U žen, kde je tolerance okolí ohledně minulosti podstatně nižší než u mužů, ona přecitlivělost až hysterie bývá delší, vyšší a častější. Abstinující ženy, jsou také mnohem více podrobovány kontrole ze strany partnerů, mnohem hůře se vyrovnávají s pocitem viny a selhání, jako ženy a matky.

Ženy více než muži vnímají ohrožení svých rodinných příslušníků. Reagují více emotivně, více spřádají katastrofické scénáře, více se dožadují pomoci, kterou ovšem snadnějí odmítají mnohem více než muži, pokud se jim způsob a forma nezdá. Pravdou je, že stejně mnohem častěji podléhají očekávání a mají větší tendenci si terapeuty více idealizovat, podléhat svým emočním potřebám a mnohem častěji je dávají svým terapeutům najevo. Tohle je zkušenost, kterou jsem za roky práce se závislými a spoluzávislými udělal.

Bylo několik, žen, které mě odmítly jako terapeuta po několika mých větách, kdy tyto poměrně dominantní ženy, měly svou představu o terapii a nehodlaly přistoupit na spolupráci, v níž by nahlédly na motivy odmítnutí mé osoby. . A bylo mnoho těch, které ve mě viděly zázračného spasitele a ochotně by se uložily do mé náruče pokud bych na to přistoupil. Všechny mělo jedno společné. Dokázaly při odmítnutí svého požadavku na nic menšího než je vlastnění mé osoby vyvinout takový tlak a takové úsilí, že pokud by věnovaly to úsilí řešení svých potíží a problému, jistě by ona spolupráce pokračovala podstatně rychleji.

Jenže právě že byly takové jaké byly, musely projít bolestivým poznáním, náhledem, kde zkorigovaly své požadavky na mě a věnovat se opravdu svým potížím. Na webu, během komentářů, kde není možnost osobního kontaktu se lze po určitý čas věnovat někomu plně a pokusit se využít jeho sdělování v jeho prospěch. Lze maximálně napsat jeden dva blogy, kde okolí místo komentujícího protagonisty pochopí podstatu, ale nelze očekávat, že ji pochopí onen protagonistka, nebo protagonista. Ale není to až tak nesmyslné jednání jak se může zdát.

Markéta mi lehce naznačila výtku, že se bavím některými replikami Evy a že si vlastně neuvědomuji, že ji se, některé komentáře Evy hluboce dotýkají. Mrzí mě, že není ve stavu unášet celou situaci jako já. Než jsem měl plnou jistotu o koho se jedná, bral jsem celou věc celkem z humorem a blogy o asertivitě, které uvedenou dámu rozčilovaly se mi psaly lehce. Jenže Markéta je skutečně hodně nemocná, citlivá a proto jsem se rozhodl, že dva poslední komentáře Evy, které byly cíleným útokem jak na mě samého, tak především na Markétu, smažu a Evě zablokuji přístup na web. Prostě došlo k tomu na co jsem ji předchozích blozích upozornil. Jednoduše, když nabudu dojmu, že míra mé nebo v případě Markéty překročí přijatelnou únosnost zablokuji Evu. Tak jsem řekl a tak jsem učinil.

Jsem ochoten diskutovat o způsobu vyrovnávání se závislostí, o asertivitě a jejím použití. Nemám celkem potřebu Evu hodnotit, její komentáře o mé neschopnosti být někým milován mě pobavily, ale rozhodně nemyslím, že bych musel nutně dopouštět osobní útoky a invektivy, jak k sobě samému, nebo k někomu jinému z komentujících. Včetně Markéty. Markétina emoční pohoda je mi v tuhle chvíli bližší, než potřeby Evy se vyrovnávat se svou situací způsobem, který předvedla. Jak už jsem řekl. Necítím se vázán žádnou povinností vůči ní a nemám žádný důvod se zatěžovat její situací, mimo obyčejného lidského soucitu. Mám-li volit mezi Evou a Markétou, volím lehce…