Komunikace-2

Jedno z dost známých rčení říká: „Nejlepší obrana je útok ” Což v komunikaci platí dvojnásob. Už jsme si zde řekli co je hodnocení.

Jedno z dost známých rčení říká: „Nejlepší obrana je útok ” Což v komunikaci platí dvojnásob. Už jsme si zde řekli co je hodnocení. Teď bych asi měl přímo říci, že hodnocení slouží k manipulaci. K manipulaci v tom smyslu, že své zájmy vydáváme za prospěch druhých. Možná že se většina setkal s tím, že někdo přišel do místnosti a řekl něco jak“ „Jak tu v tom smradu můžete sedět.Normální lidí si vyvětrají ” A otevřel okno aby se vyvětralo. Shromáždění do té doby sedíc v poklidu a bez zjevné známky znepokojení ze smradu, ožije.

O co ve výše uvedeném případě šlo. Dotyčný, který vstoupil do místnosti shledal stav ovzduší pro něj ve velmi nepřijatelném stavu. Možná neměl odvahu říci rovnou“ „Je tu smrad a to mi vadí. ” Což je v takovém to případě zcela jasná kritika a přímý požadavek. Tak zaštítil se: „Normalitou. ” Mnoho lidí tohle jednání považuje za podstatně bezpečnější. Zaštítí se normou, obecnou dohodou vyššími pravidly a celkem málokdy narazí na odpor, dosáhnou svého a ještě vypadají jako ctnostní a vychovaní. „Starají se o blaho druhých ”
Sami před sebou ve svých očích šlechetní a dobří. A ještě tomu skoro nelze klást odpor. Jistě si takových případů uvědomíte ze svého života víc.

Ohánění se normalitou, slušným chováním, tradicemi, povinnostmi, skoro vždy zavání manipulací a hodnocením. Ale abych byl konkrétní, vše co neurčuje zákon je otázkou vyjednávání. Vše co pro druhé dělám a zákon mi to neurčuje je projevem laskavosti. Laskavost může být přijata a
také může být odmítnuta. Což je pro mnohé naprosto neúnosná situace. Je-li některým lidem odmítnuta jejich laskavost, jejich požadavky vnímají to to nikoliv jako odmítnutí požadavku, ale jako odmítnutí sebe
sama jako člověka. A být odmítnut jako člověk je otázkou ohrožení samotné existence.

Pokud o mém tvrzení někdo pochybuje, ať si vyzkouší se chovat tak, aby byl odmítnut svou rodinou a zaměstnavatelem, přáteli atd. pak pochopí, čeho se vlastně nejvíc jako lidé obáváme. Toto je jedna z největších obav závislých. A to je jedním z důvodů proč v&#8222debaklové” situaci, která je nejvíc právě debaklová v tom, že už jsou odmítnuti všude kam se podívají, že jsou ochotni se léčit ze své závislosti. Tlak okolí vytváří „korektivní” zkušenost, která je mnohem účinnější než trest. A na niž nejsnáze reagujeme změnou chování.

Takže manipulace nám slouží někdy k získání výhod, za jejichž získání, se třeba ze strachu z odmítnutí společnosti, stydíme a nebo zakrýváme své skutečné cíle. Někdy se lidé bojí jen toho co budou muset prožívat třeba při přímé žádosti. Protože se že bojí vlastních emocí (vlastně se bojí vlastního strachu.) A tedy jednají jinak než je žádoucí. Obvykle se přitom od otrlých jedinců dozví asi toto: „ Nemůžeš to říct rovnou co chceš? ” V ten moment pravděpodobně upadnou do mnohem silnějších emocí a velmi často do těch, kterým se hodlali vyhnout.

Tak a pokračování zase brzy. Na závěr jedna osobní zkušenost z pěšího putování po světě.


Vždy když jsem se chtěl vyhnout kopci, zjistil jsem, že o kus dál je mnohem větší kopec. A nelze se mu vyhnout.